Sezonowość branży automatyki – Raport Automatyki.pl

  Czy branża automatyki przemysłowej odczuwa sezonowość? Na które miesiące przypada okres najintensywniejszych działań? Takie pytania postawili pomysłodawcy raportu największym firmom z branży automatyki.
  Wśród 175 respondentów 90 firm (51%) nie dostrzega sezonowości. Pozostała grupa (49%) twierdzi, iż w automatyce występuje sezonowość, a respondenci z tych firm potrafili także określić stopień intensywności kontaktów w poszczególnych miesiącach.
  To, co większość osób działających w branży przeczuwa, przedstawia się następująco: rozkład intensywności kontaktów w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. 
  Zasadniczy wpływ na ocenę sytuacji ma profil działalności firmy udzielającej odpowiedzi. 
  Dla firm dystrybuujących elementy automatyki najpracowitsze miesiące przypadają na koniec roku. Listopad dla dużej grupy firm oznacza największe natężenie pracy. Jak zauważył Zbigniew Piątek z polskiego oddziału firmy Beckhoff Automation, sytuacja ta wynika z kalendarza zamówień u klientów i budżetowania (na to z kolei pewien wpływ ma system podatkowy i trwający jeszcze stary rok obrachunkowy). Większy napływ kontaktów ma także miejsce w okolicach marca. Okres wakacyjny jest dla dystrybutorów nieco mniej zapracowany, ale nie jest to regułą. W wielu korporacjach przychody latem utrzymują się na przyzwoitym poziomie.
  Dla firm usługowych, zajmujących się integracją systemów automatyki, sezonowość przybiera diametralnie inny obraz. Etap wiosenny i letni to czas przebywania na obiektach, gdzie trwa okres inwestycyjno-remontowy. Sezon ten rozpoczyna się w maju, a osiąga swój szczyt w czerwcu i lipcu. Podobnie, choć już nie tak „gorąco”, jest jesienią. W niektórych branżach prace inwestycyjno-remontowe mogą jednak przypaść na inny okres. Piotr Bistroń z firmy Abis zauważył, że np. w branży FMCG w sektorze browarniczym w sezonie letnim pracuje się pełną parą, a okres remontowo-inwestycyjny przypada raczej na jesień i zimę. Według raportu Automatyki.pl przedsiębiorstwa integratorskie nie narzekają również na brak zajęć pod koniec roku. Najsłabszy okres, podobnie jak dla firm dystrybucyjnych, przypada na początek roku kalendarzowego. 
  Firmy, które, obok dystrybucji elementów automatyki, oferują także usługi inżynierskie, w mniejszym stopniu odczuwają sezonowość lub wręcz w ogóle nie spotyka się ze zjawiskiem sezonowości.
  Wszyscy respondenci raportu dostrzegli, iż okresy wakacyjne, urlopowe nie muszą wcale oznaczać ograniczonych przychodów. Niewątpliwie jednak są one utrudnieniem w działaniach branży. Jak słusznie zauważyli autorzy raportu, okres wypoczynkowy jest trudny dla uzgodnień i finalizacji kontraktów, ale z drugiej strony urlop też się przydaje i w ogólnym rozrachunku jest dla wszystkich pożyteczny.