Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn

Rysunek techniczny to konwencja graficznego zobrazowania maszyn, mechanizmów, konstrukcji, urządzeń, układów, systemów itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu określonego obiektu. Dawniej rysunek techniczny wykonywany był ręcznie na papierze lub kalce technicznej ołówkiem lub tuszem. Od lat 70-tych zaczęto tworzyć systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

Niniejsza publikacja przedstawia Czytelnikowi praktyczne, aktualne i pogłębione informacje, zobrazowane oczywiście odpowiednimi szkicami, dotyczące przykładowo:

 • rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego,
 • reguł wymiarowania,
 • sporządzania rysunków technicznych maszynowych wykonawczych i złożeniowych,
 • odwzorowywania elementów maszyn i urządzeń,
 • zasad sporządzania rysunków technicznych przy użyciu AutoCAD-a.

Książkę kierujemy zarówno do praktyków, wykonujących rysunki techniczne – np. personelu inżynieryjno-technicznego zakładów przemysłowych, jak i studentów studiów inżynierskich, na których wykładane są przykładowo: Grafika inżynierska, Rysunek techniczny, Podstawy konstrukcji maszyn itp.

Informacja o autorze/ redaktorze:

dr inż. Paweł Romanowicz

Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Maszyn M3

Politechnika Krakowska

 • od wielu lat związany z tematyką RYSUNKU TECHNICZNEGO (prowadzi wykłady z tego przedmiotu)
 • autor wielu publikacji związanych z zagadnieniami zmęczenia materiałów, kontaktu tocznego, hipotez zmęczenia wysokocyklowego

To nowoczesna publikacja dotycząca zagadnienia istotnego dla każdego inżyniera – sporządzania i odczytu RYSUNKU TECHNICZNEGO MASZYNOWEGO.

Dzięki lekturze niniejszej książki Czytelnik:

 • sprawnie utworzy dokumentację techniczną na podstawie OBECNYCH norm i NARZĘDZI CAD (Autodesk)
 • poprawnie zinterpretuje informacje zawarte w RTM wykonanych według starszych norm rysunkowych
 • uchwyci współczesne tendencje zmian dotyczące rysunku technicznego
 • szybko przyswoi wiedzę dzięki dużej liczbie przykładów

Książkę polecamy praktykom – przykładowo projektantom, konstruktorom, biurom projektowym, personelowi inżynieryjno-technicznemu zakładów przemysłowych, specjalistom tworzącym bądź analizującym dokumentację techniczną obiektów itd. Znajdzie ona również uznanie wśród studentów studiów technicznych I i II stopnia, różnych kierunków, na których wykładane są m.in. Grafika inżynierska, Rysunek techniczny, Podstawy konstrukcji maszyn czy choćby uczniów szkół technicznych, wykonujących projekty, prace rysunkowe.

Źródło: PWN