Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej

Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej

Wybór przykładów z zastosowaniem programu MATLAB

Rozwiązania oparte na metodach sztucznej inteligencji (AI), w szczególności w odniesieniu do napędów elektrycznych i maszyn elektrycznych pracujących w systemie elektroenergetycznym, znalazły obecnie stałe miejsce w praktyce inżynierskiej. Zaistniała wobec tego potrzeba kształcenia kadry inżynierskiej w tym zakresie.

Publikacja ta, będąca częścią serii MASZYNY ELEKTRYCZNE zawiera ćwiczenia i przykłady pogrupowane według zagadnień takich przykładowo, jak:

  • ALGORYTMY GENETYCZNE: estymacja parametrów modelu matematycznego obcowzbudnego silnika prądu stałego,
  • SZTUCZNE SIECI NEURONOWE: neuronowy estymator prędkości obrotowej silnika prądu stałego albo:
  • LOGIKA ROZMYTA I ROZMYTE SIECI NEURONOWE: rozmyty regulator temperatury pieca oporowego.

Książkę kierujemy przede wszystkim do studentów kierunków technicznych i informatycznych, typu: elektrotechnika, mechatronika, automatyka i robotyka czy informatyka.

Informacja o autorze/ redaktorze:

dr inż. Adrian Nocoń

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki i Współpracy z Przemysłem

  • specjalizuje się w: elektrotechnice, elektroenergetyce, automatyce i sterowaniu, metodach komputerowych w technice
  • wydał ok. 70 publikacji
  • 4 monografie zostały wydane przez Politechnikę Śląską
  • propagator nauki
  • wykonawca wielu prac dla przemysłu, współpracował z firmami z branży elektrotechnicznej: Elhand, EthosEnergy, Kared, ComAp, GE i Schneider Electric
  • staż w norweskiej firmie Scan-El (nowoczesne systemy zasilania statków)
  • liczne nagrody rektorskie

Notka na IV okładkę /Rekomendacje:

Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej

Wybór przykładów z zastosowaniem programu MATLAB

Powszechny dostęp do wysokowydajnych systemów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania (np. systemy Matlab, Scilab, Gecko-simulations, PSpice) sprawił, że metody wspomagania komputerowego stały się podstawowym sposobem projektowania w szeroko pojętej inżynierii elektrycznej. Metody komputerowe i ich zastosowania wykładane są na wszystkich elektrycznych kierunkach studiów.

Niniejsza pozycja jest próbą przedstawienia ogólnego zarysu teorii i praktyki metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do elektrotechniki, a w szczególności maszyn elektrycznych, z punktu widzenia podstawowego kształcenia kadry inżynieryjnej na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna i kierunkach pokrewnych. Problematyka ta jest nakreślona na tle metod wspomagania komputerowego, a ściślej modelowania matematycznego.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do studentów studiów technicznych, studiujących przykładowo: elektrotechnikę, mechatronikę, automatykę i robotykę czy informatykę (przedmioty: maszyny elektryczne, inżynieria elektryczna, projektowanie urządzeń elektrycznych). Książka znajdzie również swych Czytelników wśród inżynierów elektrotechników, energetyków mechatroników, automatyków czy projektantów układów mechatronicznych wykorzystujących techniki AI.

Więcej informacji na stronie.

Źródło: PWN