Rynek komputerów przemysłowych nieustannie się zmienia

    Cezary Morawski, Regional Sales Manager CEE w firmie Kontron:

    Rynek komputerów przemysłowych ciągle ewoluuje. Odpowiedź na pytanie, co i kiedy się na nim przyjmie, zależy w głównej mierze od panujących trendów, zachodzących nieustannie przemian technologicznych, jak również potrzeb i świadomości użytkowników danej branży. Wciąż rosnąca liczba rynków i aplikacji, w których wykorzystywane są komputery przemysłowe, ma niebagatelny wpływ na liczbę dostawców, ich rodzaj oraz poziom zróżnicowania ofert.

    Duża różnorodność i praktycznie nieograniczona dostępność mają decydujący wpływ na rozmywanie się granic pomiędzy trzema podstawowymi wersjami wykonania danego produktu, sposobu realizacji danego projektu oraz przeznaczenia (na rynek komercyjny, przemysłowy czy pośredni – tzw. półprzemysłowy, semi-industrial). O ile, w uproszczeniu, instalacji z sektora automatyki budynkowej nie zaszkodzi wykorzystanie podzespołów zaprojektowanych i wykonanych z myślą o wymagającym rynku przemysłowym, o tyle wykorzystanie w fabryce komputerów w wykonaniu półprzemysłowym lub, co gorsza, komercyjnym jest równoznaczne ze znacznym wzrostem ryzyka związanego z realizacją projektu, jak również wystąpieniem negatywnych skutków – zarówno o charakterze finansowym, jak i wizerunkowym.