Ruszają dotacje na parki przemysłowe

19 lipca 2004 r.

Bardzo powoli, ale jednak ruszają wreszcie unijne fundusze strukturalne dla przedsiębiorców. W dwa miesiące po pierwotnie zapowiadanym terminie Ministerstwo Gospodarki i Pracy podpisało umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu.

Jej brak, spowodowany m.in. ciągłymi poprawkami z resortu finansów, uniemożliwiał uruchomienie istotnego elementu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ? dotacji dla tzw. instytucji otoczenia.

Podpisanie umowy oznacza, że już w przyszłym tygodniu Agencja (która zarządza tym fragmentem funduszy) będzie mogła ogłosić pierwszy termin naboru wniosków. Do rozdzielenia jest 169 mln euro z unijnej kasy. Z tych dotacji skorzystają przede wszystkim parki przemysłowe i inkubatory biznesu.

Źródło: NIK