Przyszłość sektora energetycznego

19 lipca 2004 r.

W sektorze energetycznym następuje proces globalizacji rynków energii. Ta tendencja została jeszcze bardziej wzmocniona przez rozszerzenie Unii Europejskiej ? powiedział podczas kongresu pn. ?Strategiczne zmiany w sektorze energetycznym ? scenariusz dla Polski na najbliższe lata. Prywatyzacja, restrukturyzacja, liberalizacja w sektorze energetycznym? ? Jacek Piechota, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

W warszawskim hotelu Sheraton odbył się kongres ?Strategiczne zmiany w sektorze energetycznym ? scenariusz dla Polski na najbliższe lata?. Globalizacja sektora energetycznego, zmiany w prawie energetycznym a także konsolidacja i prywatyzacja tego sektora to główne wątki, jakie w trakcie swojego wystąpienia w pierwszym dniu kongresu poruszył Jacek Piechota.

? Dążenie do globalizacji rynków energetycznych wynika ze strategicznych aspektów polityki energetycznej, którymi w szczególności są bezpieczeństwo energetyczne oraz internacjonalizacja handlu paliwami energią ? podkreślał wiceminister. Jego zdaniem kraje Europy Środkowej i Wschodniej już rozpoczęły proces konsekwentnego włączania się do systemów europejskich i robią to nie tylko poprzez członkostwo w europejskich organizacjach, ale także rozbudowę połączeń, w tym również mocy przesyłowych. ? Tendencja globalizacji w sektorze energetycznym będzie jeszcze bardziej wzmocniona przez ostatnie zmiany polityczne, w wyniku których nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej ? mówił Jacek Piechota.

Kolejnym elementem, o którym podczas kongresu mówił wiceminister były regulacje prawne dotyczące sektora energetycznego. ? Uchwalenie prawa energetycznego to pierwszy istotny krok w kierunku uporządkowania roli administracji publicznej, organów samorządowych i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze energii ? powiedział Piechota. W świetle tych regulacji na organy administracji publicznej został nałożony obowiązek określania założeń polityki energetycznej w okresie nie krótszym niż 15 lat oraz przedstawiania długofalowego programu w tym zakresie. Wiceminister przypomniał, iż właśnie na tej podstawie w 2000 roku Rada Ministrów przyjęła założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku.