Rozwój i wpływ pandemii COVID-19 na pracę inżynierów z branży

Fot. aleksandarlittlewolf / freepik.com

Pandemia COVID-19 wciąż dotkliwie wpływa na pracę inżynierów. Zachowywanie dystansu społecznego, praca zdalna i wiele innych zmian wymusiły powstanie nowych norm w naszym społeczeństwie. Podczas gdy inżynierowie pracują nad dostosowaniem się do panujących warunków, starając się przy tym przewidzieć przyszłe skutki pandemii, wielu z nich nadal poszukuje sposobów, aby ułatwić sobie pracę i uczynić ją bezpieczniejszą podczas pandemii. Oto kilka ważnych wydarzeń, których opis pojawił się na stronie internetowej Control Engineering USA.

Producenci poszukujący bardziej elastycznych, analitycznych rozwiązań w ślad za COVID-19 Relayr, globalnej firmy z branży Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), przebadali ponad 200 liderów amerykańskiego i niemieckiego przemysłu wytwórczego. Tematyka obejmowała zarówno to, jak kryzys wpływa na ich działalność i jak radzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez pandemię, jak i ocenę przyszłego rozwoju gospodarczego. Z badania możemy wyciągnąć sześć najważniejszych wniosków:

1. Firmy zostały mocno dotknięte przez kryzys: Dwie trzecie z nich podało negatywny wpływ na ich działalność.

2. Działania inwestycyjne są ograniczane: Połowa badanych firm spodziewała się niższych inwestycji w 2020 roku.

3. Elastyczność to nowa mantra: Prawie 60% wymieniło ?zwiększoną elastyczność? jako to, co chcą poprawić najbardziej.


Środki ochrony indywidualnej wielokrotnego użytku dla pracowników

Badanie przeprowadzone przez naukowców Georgia Tech pokazuje, że ozon, wysoce reaktywna substancja chemiczna składająca się z trzech atomów tlenu, może stanowić bezpieczny środek dezynfekcji niektórych rodzajów środków ochrony osobistej (PPE), na które jest duże zapotrzebowanie, w celu ochrony personelu medycznego przed COVID-19. Naukowcy, wykorzystując dwa patogeny podobne do koronawirusa, stwierdzili, że ozon może dezaktywować wirusy na takich przedmiotach, jak fartuchy Tyvek, poliwęglanowe osłony twarzy, gogle i maski oddechowe, nie uszkadzając ich ? o ile nie zawierają one zszywanych elastycznych taśm. Badanie wykazało, że konsystencja i skuteczność ozonowania zależy od utrzymania wilgotności względnej na poziomie co najmniej 50% w komorach używanych do dezynfekcji.

John Toon, Georgia Institute for Technology


4. Model biznesowy equipment-as-a-service (urządzeń jako usług) staje się coraz bardziej popularny: Jest to korzystne dla strony podażowej i popytowej w czasie obecnego kryzysu.

5. Predykcyjna analiza, zastosowanie IIoT rośnie: Firmy amerykańskie coraz częściej stosują analizę prognostyczną; niemieccy producenci stosują mieszankę IIoT i AI.

6. Złagodzenie restrykcji przynosi pozytywne efekty: Ponieważ niektóre ograniczenia zostały zniesione, zwiększył się popyt. 


Studenci medycyny wykorzystują pandemię COVID-19 do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Rice?a, Uniwersytetu Nauki i Technologii w Malawi (MUST) oraz Uniwersytetu w Malawi i Politechniki (Poly) spotykali się wirtualnie przez sześć tygodni, aby pracować nad kreatywnymi rozwiązaniami, które rozwiążą problem pandemii COVID-19. Pomysły zostały prototypowane przez studentów z Afryki w ramach partnerskich studiów projektowych Rice 360° w Malawi, a wcześniej w Tanzanii. Plany zostały zaprezentowane na corocznym pokazie stażystów instytutu 16 lipca, wirtualnym wydarzeniu odbywającym się w tym roku, którego uczestnicy dołączyli do sesji Zoom z różnych stron świata. Trzy z sześciu propozycji zostało zaprezentowanych na pokazie przez 13 stażystów studiów licencjackich i ośmiu asystentów dydaktycznych z Rice i Malawi. Wszystkie one były tematem filmów, do których produkcji były zobowiązane zespoły multidyscyplinarne. Prezentacje obejmowały system dezynfekcji masek, przejście przez oddział dekontaminacji oraz urządzenie ?dystansujące? dla personelu medycznego podczas intubacji pacjenta.

Mike Williams, Uniwersytet Rice?a