Rozwiązania z pojedyńczym procesorem spowodują ruch na rynku urządzeń bezprzewodowych

7 kwietnia 2004 r.

Niska cena i mała moc ? te cechy urządzeń standardu IEEE 802.11.15, znanego także jako ZigBee ? znacznie zwiększą rynek bezprzewodowy, a według Cambridge Consultants Ltd. (CCL), firmy konsultingowej rozwoju produktów, rok 2004 będzie krytyczny dla okresu wdrażania tego standardu. CCL dodaje, że standard ZigBee przyda się szczególnie w dziedzinach automatyzacji przemysłowej i zastosowań domowych, a pierwsze produkty wykorzystujące standard ZigBee powinny pojawić się przed końcem roku.

CCL oczekuje także, że trendy projektowe związane z ZigBee będą się rozwijać podobną drogą jak w przypadku rynku Bluetooth, który ożywił się dopiero z chwilą pojawienia się rozwiązań jednoukładowych, integrujących sterujące funkcje radiowe i funkcje specjalne dla danego zastosowania. Według CCL istnieją prawidłowe warunki dla fazy projektowania układów krzemowych, wykorzystujących standard ZigBee, jednak aby gotowe produkty były dostępne w okresie szybkiego rozwoju rynku, co może nastąpić w 2005 r., konieczne jest niezwłoczne uruchomienie cykli projektowych.

?Zapotrzebowanie na masowe dostawy zacznie wzrastać tylko wówczas, gdy producenci urządzeń będą w stanie dostarczać produkty oparte na pojedynczych układach? ? mówi Nick Horne, menedżer zespołu biznesowego komunikacji radiowej CCL. ? Podejście wykorzystujące system oparty na strukturze półprzewodnikowej umożliwia zbudowanie kompletnych węzłów ZigBee za około 2 USD, co stanowi ułamek ceny konkurujących technologii radiowych. Jest to próg cenowy, który radykalnie zmieni pojęcie projektowania produktu.?

CCL dodaje, że ZigBee oferuje szczególnie opłacalne podejście do produktów bezprzewodowych, ponieważ jego radio zaprojektowano w taki sposób, że zajmuje mało miejsca w wykorzystywanej strukturze półprzewodnikowej i jest bardzo efektywne w przestrzeni kodu programowego. Standard ten oferuje również obsługę sieci oczkowej, umożliwiając komunikację na dłuższych dystansach bez ponoszenia wydatków na wzmacniacze mocy, oraz umożliwia wdrożenie licznych wielowęzłów. Cechy te, w połączeniu z prostym systemem sterowania, zapewniają wprowadzenie komunikacji w standardzie ZigBee w postaci spełniającej wysokie wymagania producentów urządzeń automatyki domowej i przemysłowej.

 Pierwsze handlowe produkty półprzewodnikowe standardu ZigBee prawdopodobnie zostaną wykorzystane w urządzeniach radiowych ogólnego zastosowania, a odmiany do zastosowań specjalnych zaczną się pojawiać z chwilą potwierdzenia zapotrzebowania rynkowego. Bezpośrednie przejście do rozwiązania ASIC umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie ekonomicznie opłacalnych węzłów ZigBee o cały rok. Cykle projektowe układów scalonych trwają zwykle rok, jednak według CCL okres ten może być skrócony o połowę, jeżeli dostawca posiada protokół radiowy (IP) ZigBee oraz bibliotekę kompatybilnych funkcji mikrosterownika. ? Technologia ZigBee i jej baza pomocnicza dojrzały już w takim stopniu, że bez wątpliwienia będzie ona główną platformą rewolucji bezprzewodowej ? dodaje Horne. ?Dostarczanie produktów zoptymalizowanych kosztowo we wczesnej fazie cyklu komercjalizacji ZigBee prawdopodobnie umożliwi producentom zajęcie wpływowych pozycji w ich segmentach rynkowych, a CCL spodziewa się, że układy scalone specjalizowane dla danego zastosowania będą głównymi katalizatorami takiego sukcesu w pierwszych kilku latachżycia tego standardu?.