Rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo obszarów roboczych

Maszyna, odpowiednio zabezpieczona, działająca zgodnie z obowiązującymi normami i prawidłowo eksploatowana, w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji pozostanie bezpieczna dla operatora. W AUTOMATECH przeprowadzamy specjalistyczne usługi inżynierskie, z zastosowaniem dostępnych nowoczesnych technologii i sprawdzonych komponentów np. od BERNSTEIN. Audyt bezpieczeństwa jest pierwszy krokiem w celu właściwej oceny bezpieczeństwa maszyn lub linii produkcyjnych. Warto skorzystać z usług doświadczonego integratora, szczególnie w wymagających czasach.

Bez wątpienia jesteśmy świadkami bardzo dynamicznego rozwoju automatyzacji. Zakłady przemysłowe rozbudowują linie produkcyjne coraz bardziej zwiększając ich wydajność. Mimo starań, niektóre z maszyn są wyjątkowo niebezpieczne dla pracowników. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, konieczne jest przygotowanie maszyny w taki sposób, żeby jej użytkowanie w żaden sposób nie powodowało uszczerbku na zdrowiu użytkowników maszyn.

Do przeprowadzenia procesów najlepiej wybrać integratora z doświadczoną kadrą inżynierską. W AUTOMATECH oferujemy szeroki wachlarz usług inżynierskich, w branży jesteśmy od 1994 roku. Nasi inżynierowie, oprócz specjalistycznej wiedzy, posiadają wieloletnie doświadczenie w różnych branżach, co stawia ich kompetencje na najwyższym poziomie, co potwierdzają certyfikaty m.in. od Siemens.

Audyt bezpieczeństwa jest pierwszym krokiem w celu ustalenia właściwej oceny bezpieczeństwa maszyn lub linii produkcyjnych pod kątem bezpieczeństwa operatorów.

ETAPY AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA:

 1. OCENA RYZYKA

Maszyny pojawiają się w polskich zakładach produkcyjnych z różnych powodów: zostały zakupione nowe, czasem są używane i trafiły na produkcję z innego zakładu tej samej firmy, często z innego kraju unijnego, a także spoza Unii Europejskiej. Niezależnie od pochodzenia, muszą zapewnić bezpieczną obsługę.

Przeprowadzenie oceny ryzyka wiąże się z zastosowaniem przepisów, które musi spełniać maszyna, w tym Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Ocena ryzyka jest efektem analizy ryzyka, gdzie konieczne jest wyszczególnienie wszystkich etapów działania maszyny, szczegółowa analiza potencjalnych zagrożeń oraz oszacowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji podczas jej codziennej eksploatacji. Ocenę ryzyka przeprowadza się wg zasad określonych w normie PN-EN ISO 12100:2012.

2. KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA

Cały cykl życia maszyny ujęty jest w koncepcji bezpieczeństwa i obejmuje zespół wszystkich dostępnych środków, jakie są zarówno w gestii producenta jak i użytkownika, mających na celu zmniejszenie ryzyka do minimalnego poziomu. W zakresie odpowiedzialności użytkownika, którym jest firma eksploatująca maszynę, jego zadania są następujące: prawidłowe wdrożenie maszyny do procesu produkcji, przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników maszyn, implementacja dodatkowych środków ochronnych, organizacja pracy, procedury, nadzór nad eksploatacją maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. PROJEKT BEZPIECZEŃSTWA

Na tym etapie określane są niebezpieczne punkty w działaniu maszyny, które należy wyeliminować lub zminimalizować oraz wymienione są niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorom maszyn. Szczegółowo określane są możliwe zastosowane rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w zależności od wyników analizy mogą to być np. kurtyny bezpieczeństwa, maty bezpieczeństwa, wyłączniki nożne z funkcjami bezpieczeństwa firmy BERNSTEIN czy wyłączniki awaryjne. Dobór komponentów bezpieczeństwa musi wynikać bezpośrednio z Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (z ang. PLr – Performance Level) albo Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (z ang. SIL – Safety Integrity Level).

4. WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ PRZEZ AUTOMATECH

Po wnikliwej ocenie ryzyka i koncepcji bezpieczeństwa kolej na implementację rozwiązań.

Na tym etapie kupowane są komponenty sprawdzonych dostawców, wdraża się ustalone rozwiązania na stanowisku, następnie montuje środki ochronne, na przykład wyłączniki bezpieczeństwa Bernstein.

W AUTOMATECH stosujemy sprawdzone komponenty dostawców, z którymi współpracujemy od lat i doskonale sprawdzają się w systemach bezpieczeństwa m.in. produkty firmy BERNSTEIN.

Prasy mechaniczne uznaje się za jedne z najbardziej niebezpiecznych. Szybkość działania suwaka prasy może trwać nawet krócej niż sekundę/cykl, dlatego kluczowe jest zagwarantowanie bezpiecznej obsługi.

5. PONOWNA OCENA RYZYKA

Kolejnym etapem jest testowanie sprawności zamontowanych środków bezpieczeństwa.

Na tym etapie sprawdzane są wdrożone działania, czy zastosowano prawidłowe rozwiązania bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami oraz czy prawidłowo działają. Symulowane są usterki, które mają wykazać właściwe działanie wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa.

Całości procesów dopełnia szkolenie użytkowników maszyn oraz innych pracowników związanych z obsługą oraz serwisem technicznym.

Więcej o audycie bezpieczeństwa w AUTOMATECH przeczytaj TUTAJ

Zapoznaj się ze wszystkimi usługami inżynierskimi, które oferujemy w AUTOMATCH KLIK

KOMPONENTY BERNSTEIN SPEŁNIAJĄ WYSOKIE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Firma BERNSTEIN od ponad 70 lat znana jest w branży jako rzetelny dostawca komponentów automatyki przemysłowej o wysokiej niezawodności.

BERNSTEIN rozwija ofertę wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów poprzez innowacyjne i standardowe produkty. Duży wybór typów, rozmiarów, funkcji łączeniowych i elementów wykonawczych komponentów BERNSTEIN umożliwia wyjątkowo szerokie zastosowanie.

BERNSTEIN DETECT

Asortyment tej grupy produktów obejmuje między innymi:

 • BERNSTEIN wyłączniki krańcowe w obudowie z tworzywa sztucznego
 • BERNSTEIN wyłączniki krańcowe w obudowie metalowej
 • BERNSTEIN wyłączniki nożne
 • BERNSTEIN wyłączniki bezpieczeństwa
 • BERNSTEIN wyłączniki kompatybilne z AS-i pozwalają ograniczyć czas i koszty związane z montażem, materiałami i obsługą
 • BERNSTEIN czujniki indukcyjne
 • BERNSTEIN czujniki pojemnościowe
 • BERNSTEIN czujniki magnetyczne

Wyłącznik krańcowy TYP IN73, BERNSTEIN/AUTOMATECH

BERNSTEIN PROTECT

BERNSTEIN łączy doskonałą technologię obudów, zaprojektowaną do obudowywania różnorodnych aplikacji i ochrony komponentów, z nowoczesnymi systemami podwieszania.

Asortyment tej grupy produktów obejmuje:

 • BERNSTEIN indywidualne rozwiązania systemowe
 • BERNSTEIN obudowy
 • BERNSTEIN systemy podwieszane
 • BERNSTEIN stacje operatorskie
 • BERNSTEIN produkty do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX = Atmosphère explosible)

System nośny CS-4000 neXt BERNSTEIN/AUTOMATECH

BERNSTEIN SMART Safety System

SMART Safety System od BERNSTEIN to skalowalne rozwiązanie dla kompletnego zabezpieczenia maszyn i zakładów dowolnej wielkości. System SMART Safety chroni ludzi, maszyny i procesy, a dzięki opatentowanemu systemowi diagnostycznemu Daisy Chain każde podłączone urządzenie dostarcza kompleksowych danych diagnostycznych. Dotyczy to wszystkich komponentów elektronicznych, także tych posiadających mechanicznych elementów bezpieczeństwa, które można łatwo zintegrować z połączeniem szeregowym.

Bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa SRF daje możliwość zastosowania w wielu kombinacjach, umożliwiając, dzięki temu, zastosowanie szerokiego zakresu rozwiązań zabezpieczających maszynę, np.:

 • W połączeniu z przyciskiem STOP AWARIA
 • Z kontrolerem bezpieczeństwa
 • W połączeniu seryjnym
 • W pojedynczych połączeniach
 • W module diagnostycznym

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z polskimi napisami, przedstawiającego działanie i zastosowanie czujnika bezpieczeństwa SRF od BERNSTEIN:

Jeśli planują Państwo działania zwiększające bezpieczeństwo obszarów roboczych lub modernizacje parku maszynowego, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą:

(22) 753 24 80

biuro.warszawa@automatech.pl

www.automatech.pl

www.automatechsklep.pl

www.bezpieczenstwo-maszyn.com

Zespół AUTOMATECH