Roboty Kawasaki w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

ASTOR ? wyłączny dystrybutor japońskiej firmy Kawasaki w Polsce, dostarczył roboty przemysłowe do budowy stanowiska do paletyzacji wiaderek z farbą w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. To nowoczesny zakład, zatrudniający ponad 500 osób i wytwarzający rocznie około 70 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

Długoterminowa strategia rozwoju Śnieżki zakłada uzyskanie wiodącej pozycji na rynku farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej. Umacnianie osiągniętej na głównych rynkach pozycji, ekspansja na nowe rynki oraz zaistnienie i rozwój w nowych segmentach rynkowych wymaga wielu inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania. Aby w pełni zaspokajać potrzeby rosnącego rynku, Śnieżka niemal od początku swej działalności inwestuje w rozwój bazy produkcyjnej i logistycznej. Działania te mają różnoraki charakter i obejmują systematyczną rozbudowę powierzchni magazynowych, zwiększanie zdolności produkcyjnych czy wymianę lub modernizację parku maszynowego.

Jedną z takich inwestycji była modernizacja linii technologicznej do produkcji białej farby emulsyjnej i fasadowej. Projekt zakładał m.in. uruchomienie wydajnego, zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji wiaderek o pojemnościach 3, 5, 10 i 15 litrów z dwóch linii rozlewniczych. Uzyskanie zakładanej wydajności wymagało zastosowania dwóch robotów Kawasaki ZD250 z oferty ASTOR.

Zwiększenie wydajności i niezawodności całego ciągu produkcyjnego to tylko jeden z efektów modernizacji. Zapewnienie wysokiej jakości i powtarzalności ułożenia produktu na paletach to kolejne, wymierne korzyści. Podstawowym atutem tej instalacji jest również odciążenie pracowników od ręcznego układania wiaderek (wiaderko 15 l waży 22 kg), co wpływa na poprawienie warunków pracy. Godnym zauważenia jest, że poziom zatrudnienia nie uległ zmianie. Osoby, które do tej pory układały wiaderka, wykonują inne prace, które są mniej obciążające dla organizmu człowieka.

Szeroki asortyment produktów oraz wysokie wymagania jakościowe Śnieżki spowodowały, iż zrobotyzowane stanowisko paletyzujące zostało wyposażone w szereg ciekawych i nowoczesnych rozwiązań, pozwalających m.in. na pozycjonowanie wiaderka tak, aby logo firmy było zawsze widoczne. Zastosowanie chwytaka mechanicznego zapewnia bezpieczny transport wiaderek na paletę, chroniąc je przed niekontrolowanym upadkiem, co z kolei wpływa na wyeliminowanie przestojów z tym związanych oraz na zachowanie czystości na stanowisku.

Łatwą obsługę stanowiska zapewnia panel operatorski z oprogramowaniem Wonderware InTouch, pozwalający na wybór aktualnie produkowanego asortymentu, sposobu ułożenia wiader czy przekładek.

Zrobotyzowane stanowisko, dostarczone przez ASTOR, zaprojektowała i wykonała firma Zakłady Mechaniczne Rufus z Dębicy. Jeszcze przed wyborem integratora, firma Rufus przeprowadziła serię testów i prób, pokazując swoje wysokie kompetencje i umiejętności, dowodząc jednocześnie możliwości wykonania stanowiska według oczekiwań klienta. Do przeprowadzenia testów firma ASTOR wypożyczyła robota Kawasaki. Zakłady Mechaniczne Rufus do tej pory zajmowały się budową gotowych linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz manipulatorów, transporterów i przenośników, realizując często prototypowe rozwiązania na skalę światową.

Zarówno klient, jak i integrator dostrzegli zalety współpracy z firmą ASTOR, która poza dystrybucją systemów automatyki i robotyki zapewnia pakiet usług dodatkowych. Są to m.in. konsultacje techniczne i biznesowe doradztwo przedwdrożeniowe, profesjonalne wsparcie techniczne (w tym Kontrakt Serwisowy ASTOR w zakresie robotów Kawasaki, zapewniający opiekę serwisową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) oraz przeglądy okresowe. ASTOR dysponuje także magazynem robotów i części zamiennych w Polsce, co znacząco skraca czas dostaw.

Zastosowanie zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji wiaderek z farbą buduje prestiż firmy Śnieżka i jest kolejnym krokiem ku nowoczesności. Proces produkcyjny, dzięki uprzejmości Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., został przedstawiony w postaci filmu, dostępnego na stronie www.astor.com.pl/robotyka.