Roboty AMR na produkcji i w magazynie. Trendy na dziś i jutro

Pokazy roboto?w AMR AIUT Formica

Robotyzacja procesów dostaw wewnętrznych to obecnie jeden z głównych trendów rozwoju intralogistyki. W tym zakresie światowy rynek rewolucjonizują kompleksowe systemy bazujące na autonomicznych robotach mobilnych (ang. Autonomous Mobile Robot, AMR). Pojazdy te odpowiadają za automatyzację dostaw materiałów w zakładach i magazynach, a dzięki nowym zakresom integracji zyskują nowe role oraz akcesoria, przez co wzrasta ich potencjał wdrożeniowy.

Wprowadzenie do fabryk i magazynów transportowych robotów mobilnych typu AMR zmieniło reguły zarządzania logistyką i produkcją. Dzięki nim możliwa jest nie tylko automatyzacja transportu towarów w obrębie przedsiębiorstwa, ale również tworzenie elastycznych scenariuszy produkcyjnych. ? Automatyzacja operacji dostaw wewnętrznych to obok robotyzacji głównych procesów produkcyjnych kluczowy nurt rozwoju przedsiębiorstw. Zakłady produkcyjne mierzą się dziś z wieloma wyzwaniami, takimi jak krótkie serie, bardzo duża zmienność produktów, krótki czas na wprowadzenie produktu na rynek czy wreszcie niedobory kadrowe. W takim wypadku obsługa manualna z wykorzystaniem pojazdów tradycyjnych nie przyniesie oczekiwanych efektów. Do zwiększenia konkurencyjności niezbędna staje się automatyzacja. Stąd ekspansja flot AMR. Oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie skupiają się przede wszystkim na optymalizacji i zabezpieczeniu ciągłości procesu produkcyjnego ? zauważa Roman Szulik, Dyrektor Działu Robotów Mobilnych w firmie AIUT, która jest największym polskim integratorem systemów automatyki przemysłowej i globalnym dostawcą rozwiązań intralogistycznych i magazynów automatycznych.

Czas na roboty

Automatyzujące transport wewnętrzny autonomiczne roboty mobilne zapewniają wzrost produktywności, zwiększają wydajność logistyczną zakładu, przyśpieszają procesy dostaw wewnętrznych i skutecznie redukują koszty operacyjne. Jak zauważają eksperci, wachlarz ról jakie samojezdne pojazdy mogą pełnić na produkcji i w magazynach stale się poszerza. Dzięki automatyzacji operacji logistycznych z udziałem robotów AMR firmy są w stanie efektywnie obsłużyć stale rosnący wolumen zamówień, jednocześnie odpowiadając na potrzeby nowoczesnej produkcji. Istotna staje się integracja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, na co pozwalają zaawansowane systemy intralogistyczne.

Jak zauważa Marek Drewniak, Kierownik Sekcji Badań i Rozwoju w Dziale Automatyki w AIUT, do najważniejszych zalet korzystania z AMR należy rosnący poziom elastyczności i autonomiczności w zakresie obsługi wewnętrznych procesów transportowych. ? Nie chodzi przy tym wyłącznie o automatyzację obsługi dostaw z punktu do punktu. Przykładowo, roboty transportowe AMR z serii AIUT Formica są wdrażane jako nośniki produktów i automatyzują przepływ towarów w obrębie zakładu i magazynu. Jednak tego samego typu pojazdy AMR mogą też stanowić integralną część procesu produkcyjnego, zapewniając transport wytwarzanego produktu lub wchodząc w bezpośrednią interakcję z systemami automatyki i systemami informatycznymi. Takie wykorzystanie autonomicznych robotów mobilnych pozwala tworzyć elastyczne scenariusze w zakresie realizacji produkcji. Usprawnia to zarówno samo wytwarzanie, jak i jego obsługę ? podkreśla Marek Drewniak. Roboty AMR są przy tym bezpieczne we współpracy z człowiekiem i posiadają funkcję szybkiej rekonfiguracji do nowych zadań bez konieczności zatrzymania głównego procesu produkcyjnego, co niewątpliwie zmienia reguły zarządzana logistyką, jak i samą produkcją. Jak wskazują dostawcy, potencjał tego typu rozwiązań został przez rynek dobrze zauważony, czego potwierdzeniem jest rosnąca od kilku lat skala inwestycji w automatyzację transportu wewnętrznego zarówno przez firmy produkcyjne, ale również te z branży e-commerce.

Wyższy poziom integracji

Szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Tak pracują roboty mobilne AMR, które coraz częściej zastępują w zakładach i magazynach tradycyjne wózki widłowe. Decyzje o wdrożeniach mają mocne uzasadnienie biznesowe. Dzięki odpowiedniej integracji ze środowiskiem zakładu autonomiczne roboty mobilne stają się kluczem do kolejnego etapu optymalizacji i redukcji kosztów. ? W przypadku naszego rozwiązania mówimy o zaawansowanym, autonomicznym systemie intralogistycznym AIUT Qursor, który pozwala na kompleksowe zarządzanie różnymi operacjami logistycznymi (również niezrobotyzowanymi) oraz flotą robotów mobilnych AMR/AGV w oparciu o analizę rzeczywistych procesów fabryki ? bez stałego nadzoru człowieka. Bazujący między innymi na protokołach sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologiach nawigacji naturalnej nasz system intralogistyczny możemy zintegrować z dowolnym systemem zarządzania produkcją (MES) i systemem zarządzania gospodarką magazynową (WMS) danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu Qursor nie tylko na bieżąco analizuje dynamiczne środowisko pracy, ale również bieżącą hierarchię zadań, jakie zleca system nadrzędny i elastycznie reaguje na nagłe potrzeby produkcji. Zapobiega to przestojom i zwiększa wydajność zakładu ? tłumaczy Roman Szulik, AIUT.

Inteligentna lokalizacja zasobów

Na coraz większą autonomiczność działania zrobotyzowanych systemów intralogistycznych pozwalają nie tylko nowoczesne technologie nawigacji, dzięki którym robot uczy się otoczenia pracy, ale również inteligentne systemy lokalizacji zasobów (RTLS). Integracja tych rozwiązań to kolejny prognozowany trend, wynikający z potrzeby bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności realizacji procesów dostaw przez roboty mobilne w dynamicznym otoczeniu. ? Mówimy o rozwiązaniu klasy RTLS (ang. Real-Time Location System), które pozwala podnosić bezpieczeństwo zwłaszcza w strefach pracy wspólnej ludzi i maszyn, jakie powiększają się wraz z rozwojem rynku robotów mobilnych. Takim właśnie rozwiązaniem jest AIUT Romotus. Wykorzystując technologię Internetu Rzeczy Romotus analizuje w trybie ciągłym ruch we wskazanej przestrzeni zakładowej i pozwala zarządzać pracą osób oraz maszyn, czuwając nad bezpieczeństwem. Romotus monitoruje pozycję pracowników, urządzeń oraz pojazdów w ruchu (w tym wózków widłowych i robotów AMR/AGV) z wysoką dokładnością lokalizacji, co wspomaga zachowanie bezpieczeństwa i wpływa na poprawę organizacji pracy przedsiębiorstwa ? wyjaśnia Zbigniew Łaskarzewski, Kierownik Sekcji Systemów Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej w AIUT, która odpowiada za budowę i wdrożenie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego innowacyjnego projektu Romotus.

Kluczowa kastomizacja

Różne potrzeby firm produkcyjnych sprawiają, że od producentów systemów intralogistycznych oczekuje się coraz większej otwartości na kastomizację rozwiązań. Jak odpowiada rynek dostawców? ? Wiele zależy w tym przypadku od przyjętej przez producenta rozwiązania strategii. Z naszej perspektywy, integratora z ponad 30-letnim doświadczeniem w realizacji projektów w sektorze przemysłowym, domyślnie zakładamy, że stałym elementem naszego rozwiązania intralogistycznego jest projekt dopasowania systemu i urządzeń do indywidualnych potrzeb zakładu. Uważamy, że AMR to nie rozwiązanie z półki, a cały system obejmujący integrację z linią lub magazynem, załadunek/wyładunek, integrację mechaniczną i na poziomie systemów IT. Decydując się na inwestycję zdecydowanie należy analizować całe rozwiązanie, w tym przede wszystkim możliwości systemu zarządzania intralogistyką ? a nie wyłącznie pojazd mobilny. Przede wszystkim należy kompleksowo oceniać przepływ towarów, obecnie i w horyzoncie kilku następnych lat. Kolejny krok to symulacja zaprojektowanego systemu intralogistycznego na procesach klienta i jego walidacja. Pozwala na to nasza wirtualna platforma wdrożeniowa. System ten uwzględnia m.in. plan produkcji klienta, aktualną mapę zakładu czy magazynu, istniejące trasy i możliwe zakłócenia, odwzorowuje pełen ruch pojazdów i symuluje prędkości zależne od obciążenia, dając pełen obraz przyszłego rozwiązania. To pozwala stronom odpowiednio się przygotować. Finalnie ocenimy również czy dla danego wdrożenia będziemy wykorzystywać któryś z obecnie stosowanych pojazdów z rodziny Formica czy należy zaprojektować nowy, idealnie dopasowany do zadania. Dla nas kastomizacja robota AMR czy innych urządzeń nie stanowi problemu w realizacji zamówienia. Takie jest też oczekiwanie klienta. Kastomizacja to mocny rynkowy trend i nieunikniony kierunek rozwoju rynku rozwiązań intralogistycznych ? podkreśla Roman Szulik.

AMR w nowych rolach

Ciężar lub wielość transportowanych przez roboty AMR towarów przestają mieć znaczenie, bowiem producenci mogą dostosować pojazd do specyfiki produktów, jak również wyposażyć robota w dodatkowe akcesoria. Rozszerzać będzie się też autonomia działania samego robota, który zespolony np. z robotem kolaboracyjnym będzie mógł samodzielnie pobierać elementy ze wskazanych lokalizacji. ? Dzięki integracji z cobotem roboty AMR zdolne są do odbierania detali bezpośrednio z linii produkcyjnej i dalszego transportu produktu do wskazanego celu. Taka jednostka może również realizować tożsame zadania w magazynie ? pobierając i odkładając elementy bezpośrednio z lub na regały. Druga możliwość odnosi się do stworzenia mobilnego stanowiska produkcyjnego, gdzie cobot będzie wykonywał określone zadania produkcyjne na pokładzie pojazdu AMR. Trzecia opcja pozwala na tworzenie robotów wspierających prace serwisowe ? w takim wypadku samojezdna platforma zintegrowana z cobotem staje się mobilnym asystentem technicznym, który realizuje określone operacje serwisowe lub może wspierać w tych czynnościach pracę człowieka, np. podając mu narzędzia i transportując osprzęt. W naszych projektach skupiamy się obecnie na dwóch pierwszych wariantach ? podsumowuje nowe kierunki rozwoju robotów AMR Marek Drewniak.


AIUT