RELPOL SA ? Nowe wykonanie sterownika NEED

 Nowy sterownik NEED MAX ma 16 wejść, w tym 3 analogowo-cyfrowe i 8 wyjść przekaźnikowych. NEED w wykonaniu podstawowym ma 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowo-cyfrowe oraz 4 wyjścia przekaźnikowe. Sterowniki NEED programuje się za pomocą języka drabinkowego LAD lub języka tekstowego STL.

Główne zalety sterownika NEED MAX to:

  • możliwość pomiaru napięć 0-255 VAC, 0-25,5 VDC oraz prądów 0-51 mA,
  • sygnalizacja stanu przekaźnika oraz stanów wejść / wyjść za pomocą diod LED,
  • wewnętrzny potencjometr i możliwość podłączenia zewnętrznego potencjometru w wersjach DC,
  • szybki dwukierunkowy licznik / miernik częstotliwości ? pomiar do 20 kHz,
  • możliwość programowej konfiguracji wejść analogowo- -cyfrowych DC jako napięciowe lub prądowe,
  • możliwość konfigurowania liczników i timerów z wejść analogowo-cyfrowych DC,
  • możliwość nadzoru napięcia trójfazowego dla wersji AC (sprzętowa kontrola asymetrii i kierunku faz),
  • dostępne napięcia zasilające: 230 VAC, 24 VDC, 12 VDC,
  • oprogramowanie w trzech wersjach językowych: polski, angielski, rosyjski.
www.relpol.com.pl