Relpol – PI6 ? przekaźniki interfejsowe z układem przeciwzakłóceniowym

W ofercie Relpol SA pojawiły się nowe wersje przekaźników PI6 (wersja: PI6-1P-230VAC/DC=10) z układem przeciwzakłóceniowym (tzw. filtrem) uodporniającym je na pojawiające się napięcia indukowane w długich odcinkach przewodów. Jest to szczególnie istotne w aplikacjach, gdzie elementy sterujące pracą przekaźnika są od nich istotnie oddalone oraz gdy linie przewodów mocy muszą być ułożone w pobliżu linii sterujących. Przekaźniki mają filtr zbudowany na bazie odpowiednio dobranego układu RC i diody Zenera, co gwarantuje uodpornienie układu na niepożądane zadziałanie przy braku sygnału sterującego (samowzbudzenie) oraz na pojawianie się wyższych harmonicznych napięcia sterującego w przypadku pracy w aplikacjach, w których są zastosowane falowniki lub sterowniki fazowe. W przekaźnikach,napięcie zadziałania ustawione jest na poziomie 0,8 Un i odpadu na poziomie co najmniej 0,6 Un. Są to wartości wyższe od określonych dla standardowych wersji PI6-1P.

 Przekaźniki z napięciem sterującym Un=230 V AC znajdują szerokie zastosowanie w większych obiektach przemysłowych, gdzie sterowniki są istotnie oddalone od układów wykonawczych (struktura obiektu rozproszona/wyspowa), takich jak kopalnie, huty, elektrociepłownie i inne. Mechanika przekaźników oraz podstawowe parametry wszystkich przekaźników tej serii, takie jak trwałość łączeniowa, separacja I/O, są oczywiście zachowane.

www.relpol.com.pl