AB-MICRO – iHistorian 2.0 ? nowa wersja ultraszybkiego, przemysłowego archiwizatora i serwera danych dla Windows NT/2000/XP

iHistorian 2.0 stanowi jeszcze silniejszą niż dotychczas bazę rozwiązań Plant Intelligence umożliwiając efektywne transformowanie na bieżąco olbrzymich ilości danych z warstwy produkcji w istotne informacje biznesowe oraz wymianę tych informacji pomiędzy podsystemami korporacyjnymi oraz systemami dostawców i odbiorców w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw.

 Istotne cechy systemu iHistorian:

 • możliwość rejestracji do 100 000 zmiennych na jeden serwer,
 • milisekundowe okresy próbkowania, rozdzielczość 1 ms,
 • bezkonkurencyjna szybkość działania (czas oczekiwania na długoterminowy raport z wartościami agregowanymi w arkuszu Excel nie przekracza 1 sekundy!),
 • zdalna konfiguracja i administracja z poziomu przeglądarki internetowej,
 • możliwość rejestracji danych wielu różnych typów (Single Float, Double Float, Scaled Float, Single Integer, Double Integer, Fixed String, Variable String, Binary Object),
 • otwarte i bezpłatne narzędzia SDK (Software Developer Kit),
 • bezpłatne dodatki Excel Add-in i OLE DB Provider,
 • możliwość selektywnej ochrony dostępu (dla odczytu i zapisu) niezależnie dla każdej zmiennej,
 • funkcjonalność ?Designed for 21 CFR Part 11TM? ? obsługa podpisów elektronicznych (E-Signature) i tworzenie rejestru audytorskiego (Audit Trail),
 • niskie koszty systemów z rozproszonym gromadzeniem danych,
 • możliwość interaktywnego tworzenia przez użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej własnych raportów, bilansów, wykresów i ekranów synoptycznych dzięki narzędziom infoAgent (zdobywcy nagrody Control Engineering 2002 Editors? Choice Award jako jedna z największych innowacji roku 2002). 
www.abmicro.pl