Relpol ma nowego prezesa

    Filip Regulski został nowym prezesem Relpolu, jednego z największych producentów przekaźników elektromagnetycznych w Europie.

    Nowy zarządzający żarską spółką za główny cel obrał restrukturyzację i podjęcie działań, których efektem ma być wyraźny wzrost przychodów.

    – Największe możliwości widzę w dwóch obszarach: zwiększenia sprzedaży poprzez dystrybutorów oraz zacieśnianiu współpracy działu rozwoju i wsparcia technicznego z producentami urządzeń – mówi Filip Regulski. – Aby osiągnąć wzrost przychodów, mamy m.in. zamiar znacząco rozszerzyć i wzmocnić sieć naszych doradców handlowych i inżynierów sprzedaży.

    Prezes Relpolu jest od dawna związany z Grupą Kapitałową Ponar Wadowice – pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki deweloperskiej Ponar Real Estate. Filip Regulski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Brał także udział w wielu szkoleniach dotyczących zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, logistyki czy controllingu. Specjalizuje się w kształtowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw, realizacji projektów akwizycyjnych oraz negocjacjach handlowych. W swojej karierze zajmował się ponadto koordynacją i nadzorowaniem procesów wdrożenia ISO.