Qumak z dużą umową od IDS-Bud na budowie CEZAMAT

  Qumak wykona na zlecenie IDS-Bud kompletną infrastrukturę elektroenergetyczną oraz teletechniczną w ramach budowy Laboratorium Centralnego CEZAMAT w Warszawie. Wartość kontraktu spółki to 46,8 mln zł netto.

  Zakres prac, za które odpowiedzialny będzie Qumak, obejmuje m.in. dostawę i instalację infrastruktury budynkowej. Za efektywne zarządzanie budynkiem będzie odpowiadał system automatyki wraz z systemami BMS (Building Management Systems) oraz SMS (Security Management System).

  Qumak wyposaży też laboratorium w system monitoringu i komunikacji – instalacje CCTV, interkomy oraz systemy i urządzenia audio-video, a także wykona pełni zintegrowaną sieć teleinformatyczną, sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i filtracją pomieszczeń w oparciu o najwyższe parametry jakości powietrza.

  Natomiast w ramach ochrony pożarowej spółka wykona m.in. kompletny system sygnalizacji pożaru, gaszenia gazem (SUG) i system zasysający bardzo wczesnej detekcji dymu. Termin zakończenia prac to 15 stycznia 2016 r.

  Pod koniec stycznia 2016 r. Politechnika Warszawska podpisała z konsorcjum IDS-Bud kontrakt na budowę i wyposażenie laboratorium centralnego CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii). Jego wartość to przeszło 372 mln zł brutto.

  Konsorcjum IDS-Bud uzupełnia Korporacji Altis-Holding z Ukrainy. Dokładna wartość oferty to 372,61 mln zł brutto, z czego na wykonanie robót budowlanych przypada 259,72 mln zł, a na opcję w postaci dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń aparatury naukowo-badawczej – 112,88 mln zł.

  We wrześniu Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy w wysokości prawie 320 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na CEZAMAT w ramach Osi Priorytetowej 2 – Infrastruktura sfery B+R, której celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez konsolidację i modernizację infrastruktury naukowo-badawczej oraz informatycznej najlepszych jednostek naukowych w kraju.

  Na centralne laboratorium badawcze ma składać się kompleks laboratoriów przy ul. Poleczki, który będzie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę technologiczną i pomiarową, znajdującą się w pomieszczeniach zapewniających optymalne warunki techniczne do prowadzenia badań z zakresu tzw. "wysokich technologii".

  Centralne laboratorium będzie składać się z pięciu platform aparaturowych: modelowania i symulacji (1), technologii struktur, przyrządów i układów (2), wytwarzania materiałów (3), biotechnologii (4), diagnostyki i charakteryzacji materiałów, struktur, przyrządów i układów (5).

  Projekt jest prowadzony przez konsorcjum CEZAMAT, którego koordynatorem jest Politechnika Warszawska. Wśród członków konsorcjum znajdują się Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna oraz pięć instytutów: Chemii Fizycznej PAN; Fizyki PAN; Podstawowych Problemów Techniki PAN; Technologii Materiałów Elektronicznych; Wysokich Ciśnień PAN.