Przewidywania szybkiego wzrostu na rynku bezpiecznych sieci komunikacyjnych

  Jak podaje firmaVDC w swoim raporcie zatytułowanym „Przemysłowe rozproszone/zdalne wejścia/wyjścia: analiza potrzeb i wymagań użytkowników na rynku globalnym”, właśnie tenże rynek przeżyje w najbliższym czasie niesamowity wzrost.
  Mimo że aktualnie rynek ten nie jest zbyt duży, wydaje się, że dzięki rozwojowi sterowników programowalnych osiągnie o wiele większe rozmiary. Raport wskazuje na wzrost zastosowań bezpiecznych sieci komunikacyjnych z 1,3%, zanotowanego w roku 2005, do blisko 2,3%, przewidywanych na rok 2010.
  Rozproszone/zdalne wejścia/wyjścia w aplikacjach wykorzystujących sterowniki PLC znajdują największe zastosowanie podczas bezpiecznej wymiany danych. Z drugiej strony jedynie niewielka część produktów przeznaczonych dla systemów sterowania opartych na komputerach PC wykorzystuje możliwości, jakie dają sieci bezpieczne oraz bezpieczne szyny danych urządzeń. Według raportu firmy VDC całkowite dostawy elementów zabezpieczeń sieci w roku 2005 osiągnęły 42,1 miliona USD. Do roku 2010 przewidywany jest wzrost do 99,4 miliona USD.
  – Aplikacje oparte na sterownikach PLC są idealnym celem dla zastosowań bezpiecznych szyn danych – jak podaje analityk firmy VDC Jake Millette. – Powodem takiej sytuacji może być znaczący rozmiar dostaw oprzyrządowania dla aplikacji dyskretnego wytwarzania, w porównaniu do sterowania procesami ciągłymi. Rozwój oraz intensywna promocja wszelkiego rodzaju zabezpieczeń dla systemów opartych na sterownikach PLC doprowadziła do ustabilizowania się ich obecności na rynku.
  W roku 2005 rozwiązania PROFIsafe (moduły bezpieczne Profibus-DP) zanotowały największy udział w rynku DRI/O wśród systemów DCS i sterowników PLC. Wydaje się, że dominacja ta będzie się utrzymywać długo.
  Moduł polowy AS-i Safety at Work znajduje się na miejscu drugim; zaraz za nimi plasuje się DeviceNet Safety – aspiruje do miejsca drugiego przed rokiem 2010.
  Wydaje się, że na rynku zrobi się „mały tłok”, gdy tylko na rynek wkroczą EtherNet/IP Safety oraz protokół SafetyNet.