Projekt Badawczy SCADA::GIS

  Od marca 2012 r.,w ramach Projektu Badawczego ,,SCADA::GIS’’, COPA-DATA wspólnie z jednostkami edukacyjnymi i firmami, pracuje nad połączeniem geoinformacji z ważnymi danymi pozyskiwanymi z monitoringu i kontroli procesów przemysłowych. Celem tych badań jest osiągnięcie najwyższej możliwej wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych, a także szybsze i bardziej intuicyjnie analizowanie źródeł błędów.

  Informacje geograficzne i ich zastosowanie – na przykład w nawigacji lub w sieciach społecznych – stały się niezwykle istotną częścią współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Coraz większe znaczenie, poza klasycznymi poziomami geoinformacji, ma zrozumienie integracji krzyżowej i międzydomenowej aktualnych danych z czujników i subiektywna ocena (społeczeństwo w charakterze sensorów) jako istotnej wartości dodanej do systemów informacji i monitoringu – na przykład w dziedzinie monitoringu środowiskowego,zarządzania ruchem, okablowania lub usług budowlanych.
  Otwarte standardy w charakterze łącznika dwóch światów
  Kluczowym aspektem badań, jest dwukierunkowa integracja systemów nadzorujących przebieg procesów produkcyjnych (SCADA) z Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Dane z obu systemów można połączyć w sposób, który umożliwia bardziej efektywny monitoring i kontrolę produkcji przemysłowej w zakładach w zależności od ich lokalizacji. Aby to osiągnąć, w projekcie zastosowano standardy przemysłowe sprawdzone na skalę międzynarodową oraz wdrożono interfejs ogólnego zastosowania pełniący rolę „tłumacza“ pomiędzy obiema domenami. Wykorzystanie takich mostów semantycznych powinno dać możliwość zastosowania aktualnych informacji mających związek z lokalizacją w różnych obszarach. Na podstawie parametrów sklasyfikowanych według obszaru i czasu można uzyskać dostęp do danych uzyskanych w wyniku pomiarów w obydwu zastosowanych obszarach, w obu kierunkach, w generycznej architekturze zorientowanej na usługi (SOA).

  Niezawodne dane pomiarowe dla większej wydajności
  Reinhard Mayr, menedżer ds. produktów w COPA-DATA, wyjaśnia szczegóły prac badawczych na praktycznym przykładzie: „Wyobraźmy sobie park wiatrowy z wieloma turbinami wiatrowymi rozmieszczonymi w dużej odległości od siebie. Centralny ośrodek sterowania wyposażony w system SCADA może działać i monitorować park wiatrowy zdalnie. W przypadku problemu z określoną turbiną system SCADA uruchamia alarm. Jednak system nie ma możliwości automatycznego określenia dokładnej lokalizacji turbiny. Tę informację można zazwyczaj znaleźć w powiązanych systemach zewnętrznych lub w indywidualnych planach. Jednak dzięki pomocy zintegrowanych danych geoinformacyjnych można łatwo określić lokalizację usterki, co pozwala na jej szybką identyfikację i naprawę. Sposób połączenia dwóch systemów sprawia, że nasz projekt jest wyjątkowy. W przeciwieństwie do wcześniejszych propozycji dostarczania informacji pomiarowych opierających się na prawnie chronionych rozwiązaniach, chcieliśmy zaoferować sprawdzone standardy przemysłowe, takie jak OPC UA do komunikacji pomiędzy dwiema domenami, oferując w ten sposób generyczne rozwiązanie.“
  SCADA::GIS na drodze do wdrożenia w praktyce
  Zespół badawczy korzysta z oprogramowania dla automatyki zenon firmy COPA-DATA W celu stworzenia infrastruktury technicznej zorientowanej na usługi. Po zakończeniu projektu wiosną 2014 r., nowa architektura zostanie sprawdzona w praktyce w prototypowym zastosowaniu technicznym. Planowany scenariusz przewiduje jej zastosowanie w systemie sterowania sprzętem w ramach sieci energetycznej. Pozostałe organizacje i spółki uczestniczące w realizacji projektu to program studiów Technologia Informacyjna i Zarządzanie Systemami (ITS) na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Salzburgu, studio badawcze iSPACE Research Studios Austria Forschungsgesellschaft (RSA) i SynerGIS Informationssysteme GmbH. Projekt SCADA::GIS jest wspierany przez Austriacką Agencję Promocji Badań (FFG).