Polska ma duże szanse szybszego rozwoju sektora B+R

  Choć Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze projektu rozporządzenia do sposobu wydatkowania środków wspierających działalność badawczo-rozwojową w latach 2014-2020, zaprosiła kraje członkowskie do składania wniosków.
  Ogólne założenia wydatkowania są bowiem już znane, także na poziomie krajowego planu takiego działania.

  Polska otrzymała na wsparcie B+R 8,6 mld euro z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (zastąpi on obecny PO Innowacyjna Gospodarka), 4,4 mld euro z PO Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz część środków z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (łączna kwota 31,2 mld euro).

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest instytucją pośredniczącą w rozdziale środków POIR, już ogłasza nabory do kilkunastu programów wspierających działalność B+R przedsiębiorstw, poinformowano dziś podczas konferencji w PAIIZ.

  Wśród preferowanych znajdą się m.in. branże: lotnicza, medyczna, ochrony środowiska. Będą też konkursy kierowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży.

  Ogólnie, działania krajowe wsparcia B+R są zbieżne z założeniami unijnej polityki, ujętej w programie Horyzont 2020. Krajowy Program Badań wskazuje sześć interdyscyplinarnych kierunków (m.in. energetyka, ICT, choroby cywilizacyjne), Projekt InSight 2020 – 99 kluczowych technologii, a program Inteligentna Specjalizacja – określa identyfikację regionów pod względem ich przewag konkurencyjnych.

  Ogólnie, Polska do 2020 roku ma wydawać na B+R ok. 1,7 proc. PKB (w 2012 r. 0,77 proc.). Nakłady na B+R ponoszone przez przedsiębiorstwa mają wzrosnąć z poziomu 0,32 proc. PKB w 2012 r., do 0,6-08 proc. w 2020 r.

  Zgodnie z danymi GUR, wydatki na B+R w 2012 r. osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł, tj. o prawie 23 proc. więcej niż w roku 2011.

  Dzięki środkom unijnym, krajowym i przedsiębiorstw, Polska ma szansę na istotny awans w rankingach działalności badawczo-rozwojowej.

  Jak przypomniano podczas konferencji, w ostatnich latach Polska stała się liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o liczbę centrów usług biznesowych (jest ich ponad 400). Dominujące są centra typu Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO) oraz Shared Service Centers (SSC).

  Z roku na rok rośnie również liczba centrów badawczo-rozwojowych o znaczeniu strategicznym dla korporacji międzynarodowych i tylko w ub.r. zwiększyła się ona o 23 proc.

  Polskie firmy również coraz częściej inwestują w działalność B+R. Nie bez znaczenia pozostają tu środki z UE, których dostępność w latach 2007-2013 stworzyła liczne szanse dla rozwoju tego sektora.

  Wśród najważniejszych – jak wymieniają autorzy raportu "Rynek B+R w Polsce" z firmy Credo Taxand – wymienia się: wzrost współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym możliwość udziału w międzynarodowych programach badawczych, wzrost i poprawa kompetencji zasobów ludzkich w wyniku jakościowego rozwoju edukacji na poziomie wyższym oraz poprawa współpracy przedsiębiorstw, w tym MŚP z sektorem nauki.