Prognozowane pięć trendów w robotyce w 2022 roku

Źródło: Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR)

Rola robotów w przemyśle produkcyjnym oraz życiu codziennym stale wzrasta. W artykule opisano pięć trendów dotyczących robotów w 2022 r., które wyróżniła Międzynarodowa Federacja Robotyki.

Padł nowy rekord pod względem liczby robotów przemysłowych pracujących w zakładach na całym świecie, osiągając wartość 3 milionów. Wzrost liczby robotów wynosił w latach 2015–2020 przeciętnie 13% rocznie. Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) analizuje 5 głównych trendów, kształtujących robotykę i automatykę przemysłową na świecie.

– Transformacja w kierunku automatyki robotycznej przyśpiesza zarówno w tradycyjnych, jak i nowych gałęziach przemysłu – mówi Milton Guerry, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki (www.ifr.org). – Coraz więcej firm przekonuje się, jak liczne korzyści osiąga dzięki robotom.

Pięć trendów w dziedzinie robotyki w 2022 r.

1. Roboty będą adaptowane w nowych branżach przemysłowych. Segmenty, będące relatywnie nowymi dla automatyki przemysłowej, gwałtownie zaczynają adaptować roboty. Preferencje i oczekiwania klientów są czynnikiem kierującym działalnością firm przemysłowych, które starają się wyjść naprzeciw popytowi na personalizację produktów i dostaw. Czynnikiem napędowym rewolucji w postaci szybkiego rozwoju handlu elektronicznego była pandemia COVID-19. W 2022 r. e-handel będzie nadal przyśpieszał. Dziś na całym świecie są zainstalowane tysiące robotów, których nie było w tym segmencie jeszcze zaledwie pięć lat temu.

Dążąc do rozwiązania problemów z brakiem pracowników, firmy, które przedtem nie analizowały możliwości wykorzystania robotów, powrócą do tego tematu. Firmy zatrudniające głównie pracowników obsługi, takie jak punkty sprzedaży detalicznej czy restauracje, nie są w stanie obecnie obsadzić wolnych miejsc pracy. W wyniku tego oczekujemy, że będą one inwestować w automatykę, aby zaspokoić potrzeby swoich stałych klientów. Branże, które są stosunkowo nowe dla robotyki, takie jak dostawy i logistyka, budownictwo, rolnictwo oraz wiele innych, korzystają z nowych technologii, rozwijających się z dnia na dzień.

2. Roboty będą łatwiejsze w użyciu. Wdrażanie robotów może być złożonym zadaniem, jednak nowa generacja tych maszyn jest łatwiejsza w użyciu. Istnieje wyraźny trend w kierunku tworzenia interfejsów użytkownika, które umożliwiają proste programowanie robotów za pomocą ikon oraz ręczne prowadzenie robotów w celu nauczenia ich wykonywania zadań. Firmy produkujące roboty oraz niektórzy inni dostawcy tworzą razem sprzęt oraz oprogramowanie, które ułatwia wdrażanie tych maszyn. Ten trend może wydawać się prosty, jednak oferty skoncentrowane na kompletnych ekosystemach robotycznych dodają ogromną wartość poprzez redukcję ilości pracy i czasu, poświęconych na przygotowanie robotów do pracy.

Trend w kierunku robotyzacji po niskich kosztach obejmuje też łatwą konfigurację oraz instalację robotów, przy dokonywaniu ich wstępnej konfiguracji fabrycznej dla konkretnych aplikacji w niektórych przypadkach. Dostawcy oferują standardowe programy, połączone z chwytakami, czujnikami i sterownikami. Sklepy z aplikacjami dostarczają programy dla różnych aplikacji oraz wspierają wdrażanie robotów po niższych kosztach.

3. Będą organizowane szkolenia pracowników w zakresie obsługi robotów. Coraz więcej rządów państw, organizacji i firm przemysłowych dostrzega obecnie potrzebę przeprowadzania szkoleń dla pracowników w zakresie podstaw robotyki i automatyki na wczesnym etapie dla następnej generacji. W przyszłości działające w oparciu o dane firmy produkcyjne będą koncentrować się na edukacji i szkoleniach. Poza szkoleniami pracowników realizowanymi w ich zakładach mogą być też przeprowadzane szkolenia zewnętrzne, których program będzie rozszerzony. Obecnie wszystkie firmy produkujące roboty w ponad 30 krajach rejestrują każdego roku łącznie pomiędzy 10 000 a 30 000 uczestników organizowanych przez siebie zajęć z robotyki.

Robotyka zmienia obecnie na lepsze profile zawodowe pracowników fabryk. Jak pokazuje ostatnio trwający trend ekonomiczny o nazwie „Wielka Rezygnacja” (ang. Great Resignation, pracownicy, począwszy od 2021 roku, masowo rezygnują z pracy, głównie w USA – przyp. tłum.), ludzie chcą pracować w nowoczesnym środowisku, w którym mogą zrobić karierę. Nowe okazje do szkoleń z robotyki są strategią bez przegranych (ang. win-win) zarówno dla firm, jak i ich pracowników. Nudne i niebezpieczne prace wykonywane przez ludzi w zanieczyszczonym środowisku zaczynają być automatyzowane i przerzucane na maszyny. Natomiast ludzie uczą się podstawowych umiejętności, wymaganych w środowisku przemysłowym przyszłości oraz otrzymują coraz wyższe pensje w trakcie rozwoju kariery zawodowej.

4. Roboty zabezpieczą produkcję. Pandemia COVID-19 i zakłócenia w dostawach towarów powodują, że firmy przemysłowe starają się przenieść produkcję bliżej klienta. Problemy z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw doprowadzają producentów do analizowania możliwości nearshoringu (zlecania części swoich zadań innym firmom, znajdującym się w pobliskich krajach) w kwestii automatyzacji, jako rozwiązania swoich problemów. Jedna ze statystyk wykonanych w USA pokazuje, jak automatyzacja pomaga firmom w powrocie do równowagi. Według Stowarzyszenia Rozwijania Automatyzacji (Association for Advancing Automation, A3, www.automate.org) zamówienia robotów w USA w trzecim kwartale 2021 roku były o 35% większe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Ponad połowa z tych zamówień pochodzi z sektorów przemysłu poza motoryzacyjnym.

Ten rekordowy wzrost nie jest tylko wizją zastępowania maszyn robotami. Takie branże, jak wizji maszynowej, sterowania ruchem oraz silników elektrycznych, również doświadczają dużych wzrostów. – Wygląda na to, że pandemia i wynikające z niej zakłócenia łańcuchów dostaw oraz dostępności pracowników były impulsem, którego potrzebowało wiele firm, aby uzasadnić swoje inwestycje – mówi dr Susanne Bieller, sekretarz generalny federacji IFR. – Firmy, które najprawdopodobniej zainwestują w automatyzację, to te, które już analizowały taką możliwość, ale jeszcze nie wykonały końcowego etapu.

5. Roboty będą wspierać automatyzację cyfrową. W roku 2022 i później stwierdzimy wzrost znaczenia danych jako kluczowego aktywatora produkcji w przyszłości. Dane zbierane z inteligentnie zautomatyzowanych procesów będą analizowane przez producentów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki zdolności robotów do współdzielenia zadań oraz uczenia się za pomocą technologii sztucznej inteligencji (AI), firmy mogą także łatwiej adaptować inteligentną automatykę w nowych środowiskach, od budownictwa do przemysłu spożywczego i laboratoriów opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja dla robotyki uzyskuje obecnie dojrzałość, zaś uczenie robotów staje się głównym nurtem. Przemysł przeszedł już fazę pilotażową i możemy oczekiwać, że w roku 2022 technologie te będą wdrażane w jeszcze większym stopniu.


Redakcja tekstu: CFE Media and Technology, na podstawie notatki prasowej IFR.