Prezes Grupy Bosch V. Denner: Świat zintegrowany w internecie to nie odległe marzenie, lecz teraźniejszość

Integracja za pośrednictwem internetu to powszechny trend, który obejmie wszystkie obszary życia – powiedział prezes Grupy Bosch Volkmar Denner podczas międzynarodowej konferencji Bosch ConnectedWorld 2015 w Berlinie.

Podczas trwającego dwa dni spotkania, Bosch oraz przedsiębiorstwa takie, jak Cisco, Volkswagen, Trumpf, GE i Daimler przedstawiły nowe rozwiązania, m.in. dla zintegrowanego w sieci przemysłu i motoryzacji. W dyskusji poświęconej nowym modelom biznesowym, rozwiązaniom technicznymi i zdobytym doświadczeniom wzięło udział ok. 800 ekspertów Zwłaszcza zintegrowana produkcja, tzw. Przemysł 4.0 oferuje wysoko rozwiniętym krajom unikalną szansę poprawy konkurencyjności – zauważył Denner.

Na całym świecie inżynierowie pracują nad rozwiązaniami dla koncepcji Internetu rzeczy (IoT). – Obecnie rozwój jest napędzany przez technologię. Jednak sama wiedza techniczna oraz jej sprawne wykorzystanie w produkcji już nie wystarczą. Według naszego doświadczenia konieczne jest właściwe i całościowe rozumienie tej koncepcji – stwierdził Denner. Dlatego przy opracowywaniu zintegrowanych rozwiązań Bosch uwzględnia trzy poziomy: pierwszy poziom stanowią połączone w sieci przedmioty, które za pomocą czujników gromadzą dane, przyczyniając się do stworzenia wirtualnego obrazu realnego świata. Drugi poziom tworzą bezpieczne platformy programistyczne, które integrują przedmioty z Internetem oraz pomiędzy sobą, tworząc z nich system, analizując dane i umożliwiając oferowanie nowych rozwiązań. Trzeci poziom wreszcie to aplikacje i usługi, opracowywane na platformach programistycznych i tworzące wartość dodaną dla klientów.

Użytkownik w centrum zainteresowania

Skupienie się na potrzebach klientów i korzyściach, które można imzaoferować, mają decydujące znaczenie dla sukcesu aplikacji w ramach koncepcji Internetu rzeczy. – Użytkownik i jego wymagania muszą zawsze znajdować się w centrum zintegrowanych rozwiązań. Musimy oferować klientom rozwiązania i funkcje, które uczynią ich życie bardziej komfortowym i bezpieczniejszym. Istotnym czynnikiem wspierającym rozwój zintegrowanych rozwiązań jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami. Wspólnie realizowane przez firmy projekty muszą bazować na ujednoliconych standardach i otwartych platformach. Tylko wtedy rozwiązania interdyscyplinarne mogą przynieść korzyści klientom i konsumentom. Aby rozwijać Przemysł 4.0 musimy tworzyć szerokie klastry, w ramach których koncentrować się będą kompetencje, wiedza i zasoby – powiedział Denner.

Strategicznym celem Grupy Bosch jest oferowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby świata zintegrowanego w sieci internetowej. Już od lat Bosch systematycznie przygotowuje się do nadejścia ery internetu rzeczy, m.in. rozszerzając swoje kompetencje w dziedzinie oprogramowania. Ponadto Bosch jest wiodącym dostawcą czujników MEMS (czujników mikromechanicznych), które stanowią kluczową technologię dla rozwoju koncepcji IoT. Przedsiębiorstwo w równej mierze stawia tutaj na produkty, jak i na nowe modele biznesowe, np. zintegrowane zarządzanie flotą samochodową czy inteligentne systemy serwisowania.

Fot. Bosch