Prawie 2,5 mld euro z UE na inwestycje wodno-ściekowe

W związku z targami wod.-kan., które odbędą się w maju w Bydgoszczy, przypominamy kilka informacji na temat środków unijnych na inwestycje wodno-ściekowe.

W latach 2007-2013 polskie firmy oraz samorządy będą mogły ubiegać się o środki unijne m.in. na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę. Łączna kwota przewidziana na ten cel wynosi 2 mld 475 mln euro.

Unijny program zakłada również dofinansowanie projektów dotyczących budowy instalacji odzysku odpadów oraz zakładania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na ten cel przeznaczono 990 mln euro. 495 mln euro pochłoną m.in. inwestycje w zakresie budowy urządzeń przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych.

Na dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska UE przeznaczyła 200 mln euro. Środki te będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Chodzi m.in. o budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych, systemów spalania paliw oraz instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

W ramach programu Infrastruktura i Środowisko parki narodowe, nadleśnictwa, ogrody botaniczne będą mogły ubiegać się o środki z UE ? w łącznej kwocie 89,8 mln euro ? na projekty związane m.in. z przywracaniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych.

Na realizację programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przewidziano w sumie 26 mld 54,7 mln euro, z czego 4 mld 249,8 mln euro na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 15 mld 146 mln euro na transport, 1 mld 2,2 mln euro na energetykę, 350 mln euro na kulturę oraz 150 mln euro na zdrowie.

Program ten jest realizowany w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, która zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.

Źródło: PAP