PPTN promuje rodzimą atomistykę

Od września działa Polska Platforma Technologii Nuklearnych, która ma zajmować się ich wdrażaniem i stosowaniem w energetyce, inżynierii materiałowej, medycynie, ochronie środowiska i systemach bezpieczeństwa.

W ramach promocji polskiego sektora nuklearnego PPTN zamierza aktywnie włączać się w działania Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej. Będzie też przystępowało do Strategicznych Programów Badawczych i Programów Ramowych UE,które wspierają współpracę nauki z gospodarką.

Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Atomistyki, konsorcjum złożone z kilku wyższych uczelni pod przewodnictwem Instytutu Problemów Jądrowych. Zostało powołane rok temu w celu wzmocnienia współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką. Marek Pawłowski, rzecznik IPJ podkreśla, że centrum zamierza położyć szczególny nacisk na ? jak to określił ? innowacyjne działania w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Do współpracy przy rozwoju PPTN zaproszono między innymi parki technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne. Aktywny udział w pracach platformy mają brać także przedstawiciele gospodarki: Polska Grupa Energetyczna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, BOT Górnictwo i Energetyka, KGHM Polska Miedź i Capital-Europejski Consulting Inwestycyjny.

Źródło: PAIiIZ