Platforma EPLAN 2022

Nowa Platforma EPLAN 2022, która już jest dostępna, charakteryzuje się łatwością użytkowania i wysoką wydajnością.

Nowa Platforma EPLAN 2022 jest już dostępna! Wraz z jej wprowadzeniem, firma EPLAN określa przyszłość inżynierii elektrotechnicznej, kładąc nacisk na łatwość użytkowania zarówno przez doświadczonych, jak i nowych użytkowników. Intuicyjny interfejs, oparty na koncepcjach użytkowania, które większość z nas już zna, oferuje wysoki stopień rozpoznawalności i jednocześnie zwiększa wygodę użytkowania.

Nowa Platforma EPLAN oferuje całkowicie nowo zaprojektowany interfejs użytkownika z technologią wstążki i trybem ciemnym, ważnymi funkcjonalnościami widocznymi na pierwszy rzut oka, które znacznie ułatwiają obsługę programu. Sama nawigacja jest jeszcze łatwiejsza i bardziej intuicyjna. Kolejną praktyczną zaletą jest usługa w chmurze oferująca zintegrowaną inżynierię z połączeniem środowiska lokalnego i chmurowego. Ogólnie rzecz biorąc, nowe oprogramowanie charakteryzuje się łatwością użytkowania i wysoką wydajnością. Widać to po zintegrowanej technologii wstążki, widoku karty Backstage oraz znacznie poprawionej ergonomii użytkownika. Nowy, bardziej intuicyjny interfejs nawiązuje do typowych międzynarodowych koncepcji, ułatwiając rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem.

Przepływy pracy w dobie digitalizacji

Twórcy Platformy EPLAN skupili się również na zagadnieniu przepływu pracy i zaprojektowali oprogramowanie w taki sposób, aby usprawnić współpracę we wszystkich etapach całego łańcucha wartości dla przemysłu. Wynika to z faktu, że rozwiązania CAE, takie jak Platforma EPLAN, są czymś w rodzaju ?kręgosłupa? firmy w zakresie inżynierii i rozwoju produktu. Zazwyczaj są one bardzo głęboko zintegrowane z infrastrukturą i strategią klienta, a także są planowane od strony inwestycyjnej na wiele lat do przodu. Dlatego też, jednym z oczywistych celów podczas opracowywania Platformy EPLAN 2022, była optymalizacja wymiany danych między poszczególnymi uczestnikami ekosystemu firmy. Dodatkowo, rozwiązania chmurowe, takie jak EPLAN eBUILD, eMANAGE (teraz dostępny również w pełnej wersji) i eVIEW, dają dodatkowy impuls do zupełnie nowych form współpracy w kontekście Platformy EPLAN. Wartość dodana nowych rozwiązań opartych na chmurze, umożliwia znacznie lepszą współpracę między firmami oraz ich klientami, partnerami i dostawcami.

Przetestowany i sprawdzony

Projektant obwodów elektrycznych, Markus Sommer z firmy J. Wagner GmbH, jednego z wiodących światowych producentów innowacyjnych technologii powłok do obróbki powierzchni, przekonał się do nowego interfejsu użytkownika. ?Jednolity interfejs użytkownika w nowej Platformie EPLAN 2022, oparty na sprawdzonych koncepcjach z dzisiejszego świata pracy, naprawdę znacznie ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem, szczególnie dla nowych użytkowników. Liczne funkcje oferowane przez EPLAN są dobrze zorganizowane i przejrzyście rozmieszczone, a zintegrowana technologia wstążki jest po prostu przyjemna w użyciu.?

Czasami wartość dodaną można odnaleźć w szczegółach, tak jak w przypadku administratora EPLAN Michaela Noacka z KSV, firmy zajmującej się produkcją szaf sterowniczych w Koblencji w Niemczech. Jednym z obowiązków Noacka jest administrowanie danymi. Jako beta tester, zagłębił się w Platformę EPLAN 2022. Dla niego nowe funkcje zarządzania urządzeniami stanowią wyraźny krok naprzód, jako że wszystkie właściwości urządzenia mogą być zapisane w zależności od wariantu. ?Właściwości techniczne mogą być teraz przedstawiane z większą różnorodnością i precyzją w nowej Platformie EPLAN 2022,? wyjaśnia. ?Na przykład dzięki routingowi możliwe jest teraz prawidłowe mapowanie bloków styków pomocniczych styczników, których przyłącza zmieniają swoje fizyczne położenie w zależności od podkonstrukcji.? W wyniku tego schemat połączeń jest jeszcze bardziej precyzyjny i oprócz uproszczenia elektrotechniki, ułatwia także późniejsze trasowanie w obrębie szafy sterowniczej.

Inżynieria interdyscyplinarna, od planowania wstępnego, przez inżynierię elektryczną, hydrauliczną, po budowę rozdzielnic i produkcję szaf sterowniczych, wszystkie te etapy są teraz łatwiejsze i bardziej przejrzyste.

Przejście na model subskrypcji

Platforma EPLAN 2022 jest dostępna wyłącznie w formie subskrypcji. Ta forma minimalizuje ryzyko inwestycyjne dzięki niskiej cenie wejścia i bardziej elastycznym możliwościom planowania przy indywidualnym wykorzystaniu oprogramowania. Dzięki subskrypcjom firma EPLAN wzmacnia również relacje z klientami, aby lepiej odpowiedzieć na to, czego faktycznie potrzebują w swojej codziennej pracy.

Podsumowanie

Platforma EPLAN 2022 jest bardziej intuicyjna, elastyczna oraz znacznie zwiększa produktywność firm. W połączeniu z szeregiem dodatkowych rozwiązań, takich jak sieć partnerska EPLAN i dodatkowe rozwiązania w chmurze, EPLAN pozwala firmom lepiej współpracować z klientami, partnerami i dostawcami.

Więcej informacji: www.eplan.pl/rozwiazania/platforma-eplan/platforma-eplan-2022/


Eplan Software & Service