PKP Intercity wybrało dostawcę symulatora lokomotywy

  PKP Intercity wyłoniło w przetargu dostawcę symulatora lokomotywy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła szczecińska spółka Autocomp Management. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za kwotę blisko 5,4 mln zł.
  Symulator pozwala budować dowolne scenariusze szkoleniowe. Treningi pomogą maszynistom lepiej opanować praktyczne umiejętności bezpiecznego prowadzenia pociągów, rozpoznawać potencjalne zagrożenia oraz wzmocnią nawyki zachowań w sytuacjach awaryjnych.
  Możliwość zapisu danych symulacyjnych pozwoli na efektywną ocenę maszynistów wykonujących ćwiczenia, informuje przewoźnik. Na urządzeniu będą szkoleni maszyniści tradycyjnych lokomotyw, jak i nowoczesnych pojazdów takich jak Husarz czy Pendolino.
  Obecnie szkolenia maszynistów są przeprowadzane na jedynym w Polsce symulatorze lokomotywy i odbywają się co cztery lata. Nowy zakup umożliwi, że maszyniści będą trenowali nietypowe sytuacje raz w roku, co – według założeń – powinno przyczynić się do podniesienia poziomu ich wyszkolenia.
  Ćwiczenia maszynistów rozpoczną się jednak dopiero pod koniec tego roku, ponieważ zgodnie z warunkami przetargu, do 30 listopada symulator powinien zostać oddany do dyspozycji przewoźnika.
  Inwestycja zakupu symulator składała się z trzech etapów. Dwa pierwsze, rozpoczęte w 2012 r., polegały na pracach przygotowawczych i badawczych, zrealizowanych przez PKP IC wraz z Instytutem Kolejnictwa. Trzeci etap to wdrożenie projektu, którego główną częścią jest zakup symulatora.
  W przetargu publicznym PKP IC wpłynęły trzy oferty, z czego jedna z przyczyn formalnych została odrzucona. Kryterium wyboru dostawcy urządzenia była cena. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła szczecińska spółka Autocomp Management. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za kwotę blisko 5,4 mln zł.
  Projekt jest dofinansowany ze środków RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.2 "Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka". Zakup symulatora zostanie dofinansowany kwotą 1,3 mln zł.