NCBR pomaga naukowcom związanym z biznesem

    Lider to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspierający młodych naukowców, w szczególności nastawionych na współpracę z biznesem.
    Pracownicy naukowi ze stopniem doktora, którzy nie skończyli 35 roku życia, a legitymują się publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych lub patentami, czy wdrożeniami mogą ubiegać się o środki w wysokości nawet 1,2 miliona złotych.
    – Nowatorskie, interdyscyplinarne podejście oraz odwaga w podejmowaniu wyzwań naukowych to cechy charakteryzujące młodych naukowców. W dobie globalnej naukowej rywalizacji wspieramy najlepszych z nich, dając im niepowtarzalną szansę na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego. To szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy ruszył program Horyzont 2020 i nowa perspektywa finansowa UE – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.
    Projekt badawczy może trwać do trzech lat, a maksymalna wysokość dofinansowania to 1,2 miliona złotych. Wnioski oceniane są w dwóch etapach przez ekspertów, reprezentujących także przedsiębiorców. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których muszą przekonać ekspertów o znaczeniu i możliwości wdrożenia swojego pomysłu.
    – Wysoko zawieszamy poprzeczkę, dając szansę rozwoju najlepszym. To od efektów ich pracy zależy, jak dynamicznie będzie się rozwijać sektor B+R w Polsce i czy polska gospodarka będzie bardziej konkurencyjna. Dlatego wspieramy liderów – osoby, które są nie tylko utalentowane, ale mają także potencjał, by skutecznie prowadzić innych do celu – podsumowuje prof. Kurzydłowski.