Pilz ? System bezpieczeństwa PNOZmulti

Dla wielofunkcyjnego systemu bezpieczeństwa PNOZmulti dostępne są obecnie moduły połączeniowe, które umożliwiają komunikowanie się między sobą kilku jednostek bazowych. Modułowa struktura systemu PNOZmulti pozwala na przyłączenie do każdej jednostki bazowej do sześciu modułów połączeniowych PNOZml1p. W ten sposób istnieje możliwość tworzenia struktur zarówno pierścienia, jak i drzewa. Interfejsy połączeniowe są galwanicznie izolowane, tak że wymiana danych jest możliwa nawet wtedy, gdy maszyny zasilane są z różnych źródeł. Komunikację między modułami połączeniowymi zapewnia ekranowany, 4-żyłowy przewód, zdolny do bezpiecznego przesyłania do 32 bitów informacji, w obie strony, z jednostki do jednostki. Maksymalna długość przewodu to 50 metrów, co daje dużo swobody przy projektowaniu, nawet w przypadku połączeń między odrębnymi liniami produkcyjnymi. System nie wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej systemów z magistralą Safety Bus ani też nie jest konieczne określone adresowanie urządzeń.

www.eltron.pl