Phoenix Contact ? Kompaktowy sterownik ILC 390 PN

Technika bezpieczeństwa z systemem Interbus Safety jest obok standardu Profinet w sieciach Ethernet istotnym składnikiem rozwiązania automatyzacji Automationworx firmy Phoenix Contact. Głównym komponentem bazowego systemu Profinet jest jego technika sterowania. Przykładem jest kompaktowy sterownik Inline Controller ILC 390 PN, który został zaprojektowany do automatyzacji maszyn i urządzeń w środowisku Profinet. Podobnie jest z oprogramowaniem do automatyzacji PC Worx, które pomaga użytkownikowi w konfigurowaniu, programowaniu, ustawianiu i diagnozowaniu sieci Profinet oraz Interbus. Stanowi ono łącze pomiędzy technologią standardową a techniką bezpieczeństwa. Konfigurator zestawia komponenty sieci Profinet oraz Interbus i aktywuje technikę bezpieczeństwa. Bezpieczna aplikacja jest programowana i obsługiwana przy użyciu systemu programującego SafetyProg. Podstawowe funkcje zapewniają moduły bezpieczeństwa o standardzie PLCopen. Poprzez sterownik bezpieczeństwa jednostka proxy Safety SLC 400 PND-4TX-IB dysponuje urządzeniem nadrzędnym (master) sieci Interbus i urządzeniem podrzędnym (slave) sieci Profinet. Za pośrednictwem tej jednostki sterownik ma dostęp do systemu bezpieczeństwa Interbus. Wczytuje bezpieczne wejścia, przetwarza bezpieczny program aplikacji i steruje bezpiecznymi wyjściami.

www.phoenixcontact.pl