Perspektywy szybkiego rozwoju sieci Ethernet

18 maja 2004 r.

Najnowszy raport opracowany przez Venture Development Corp. przewiduje, że wykorzystanie sieci Ethernet i bezprzewodowych sieci Ethernet w zakładach przemysłowych będzie wzrastać w najbliższych trzech latach w tempie odpowiednio 21,8% i 34,8%. W raporcie ?Światowe rynki urządzeń infrastruktury sieci Ethernet i oprogramowania sieciowego? przewiduje się, że sprzedaż infrastruktury wykorzystywanej przez przewodowe sieci Ethernet wzrośnie z 846 milionów dolarów w roku 2003 do 1,5 miliarda w roku 2006, natomiast sprzedaż elementów sieci bezprzewodowych wzrośnie w analogicznym okresie z 62 milionów do 152 milionów dolarów.

Prognoza została sporządzona w oparciu o przegląd użytkowników sieci, producentów sprzętu oraz osoby zajmujące się integracją systemów. Analiza wymagań stawianych przez użytkowników wykazuje, że podstawowe kryteria wysokiej oceny sieci Ethernet to: duża niezawodność, bezpieczeństwo i niskie koszty instalacyjne, a także fakt, że Ethernet stanowi dobrze ugruntowane i sprawdzone rozwiązanie oraz można go łatwo zintegrować z istniejącymi sieciami.