Oprogramowanie do parametryzacji LR DEVICE

Parametryzacja poprzez master IO-Link

Oprogramowanie do parametryzacji LR DEVICE przy zastosowaniu mastera IO-Link

 • Prosta i szybka parametryzacja mastera IO-Link
 • Czytelna prezentacja
 • Prosta i szybka parametryzacja urządzeń IO-Link (połączenie punkt-multipunkt)
 • Możliwość przenoszenia zestawu parametrów

Właściwości

 • Możliwa parametryzacja online i offline
 • Obsługa wszystkich urządzeń IO-Link
 • Opis oprogramowania i parametrów we wszystkich obsługiwanych językach
 • Opisy wszystkich parametrów
 • Parametry grupowane wg kategorii
 • Parametryzacja masterów IO-Link (seria AL11xx, AL12xx, AL13xx i AL19xx)
 • Obsługa najnowszych urządzeń IO-Link firmy ifm
 • Obsługa elementów wykonawczych IO-Link
 • Parametryzacja urządzeń przez sieć

Korzyści klienta

 • Zoptymalizowana parametryzacja i walidacja dzięki graficznej wizualizacji wartości procesowych
 • Skrócenie czasu konfiguracji
 • Zoptymalizowany proces wymiany urządzeń
 • Zapisywanie parametrów bez konieczności drukowania

Graficzna prezentacja wartości procesów

 • Graficzne porównanie wartości procesowych z wyjściami przełączającymi
 • Łatwa, przejrzysta prezentacja wartości procesów
 • Eksport wartości procesowych do tabeli

Dokumentacja i archiwizacja

 • Zapisywanie/wczytywanie zestawów parametrów do/z pliku
 • Archiwizacja zestawów parametrów w postaci plików pdf

Rozpoznawanie urządzeń

 • Automatyczna identyfikacja urządzeń master IO-Link oraz podłączonych czujników/aktuatorów IO-Link
 • Automatyczna identyfikacja czujników IO-Link
 • Wyświetlanie charakterystyk czujników
 • Zabezpieczanie prawidłowej transmisji parametrów dzięki rozpoznawaniu niekompatybilnych urządzeń
 • Bardzo łatwe dodawanie nowych oraz zaktualizowanych plików IODD

Funkcjonalność

 • Parametryzacja urządzeń typu master IO-Link oraz urządzeń IO-Link przez sieć
 • Jednoczesne zapisywanie parametrów na wielu urządzeniach w tym samym czasie
 • Pomoc podczas nastawiania parametrów w postaci tekstów pomocniczych oraz wartości granicznych, jak również dzięki kontroli już na etapie wprowadzania
 • Bezpieczeństwo obsługi dzięki rozpoznawaniu urządzeń, jak również dzięki przywracaniu wartości domyślnych
 • Wskaźnik jakości komunikacji IO-Link
 • Tworzenie i wyświetlanie identyfikatorów wyposażenia (Application specific tag)
 • Dodawanie oraz aktualizowanie istniejących plików IODD jednym kliknięciem myszy *)

*) O ile jest dostępne połączenie internetowe

Dalsze przetwarzanie wartości z czujników za pomocą swobodnie skalowalnych modułów LINERECORDER
Platforma programistyczna LINERECORDER włącza sygnały pomiarowe z czujnika do świata systemów ME oraz rozwiązań ERP (np. SAP).

Wymagania sprzętowe:

 • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
 • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
 • 2 GB RAM
 • 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej
 • Przeglądarka internetowa: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge