Okres wdrożenia systemu ERP to czas ogromnych wyzwań

    Michał Mrozkowiak, dyrektor działu wdrożeń systemu ERP w firmie Streamsoft Prestiż:
    Okres wdrożenia systemu ERP jest dla inwestora, czyli przyszłego użytkownika oprogramowania, czasem wyzwań. Najistotniejsze są w tym wypadku dojrzałość organizacyjna i świadomość własnych oczekiwań względem wybranego narzędzia IT.
    Formułując swoje oczekiwania wobec pracy wdrożeniowców, klient powinien uwzględnić wszystkie elementy, które system ma obsłużyć, oraz procesy wymagające usprawnienia. Innymi słowy, przy implementacji istotna jest próba wyłapania wszystkich zdarzeń występujących w życiu organizacji. Nie tylko tych codziennych, ale też rzadszych, cyklicznych. Tu nieoceniona będzie umiejętność wzbudzenia zainteresowania procesem wdrożenia wśród przyszłych użytkowników systemu (zadanie kadry zarządczej). Pracownicy powinni wiedzieć, w jakim celu kupuje się system i co ma dać w przyszłości jego użytkowanie. Dzięki temu uda się nie tylko lepiej dostosować narzędzie do realnych potrzeb, ale także – a może przede wszystkim – sprawić, by ludzie nie nastawiali się negatywnie do prac związanych z adaptacją narzędzia.
    Planując wdrożenie, klient powinien więc zwrócić uwagę nie na modę czy popularność danego rozwiązania, ale przede wszystkim na realne potrzeby firmy. Wiąże się to także z kwestią finansów. Pamiętajmy bowiem, że inwestując w system, ponosimy szereg różnego rodzaju kosztów. Nie tylko tych dotyczących licencji na poszczególne moduły, ale także tych związanych z procesem analizy, wdrożenia i serwisu. Klienci często wdrażają rozwiązania „jak leci”, kierując się liczbą dostępnych funkcji. Tymczasem naprawdę opłaca się sprawdzić, czy rzeczywiście będą one potrzebne w procesie dalszego rozwoju konkretnej firmy.