Nagroda Frost & Sullivan dla ASTORA

Firma ASTOR otrzymała nagrodę ?2010 Poland Vertical Market Penetration Leadership Award in Manufacturing Execution System (MES)? od międzynarodowej firmy badawczej Frost & Sullivan, za osiągnięcie pozycji lidera polskiego rynku systemów MES w roku 2010.

Tytuł jest wynikiem profesjonalnego studium badawczego przeprowadzonego metodą 360 stopni (oceniającą wszystkich liczących się na rynku dostawców systemów MES z wielu różnych perspektyw). Badanie uwzględnia m.in. pozycję konkurencyjną, strukturę klientów, stosowane technologie, jakość zarządzania i wiele innych. W efekcie powstaje raport z analizy każdej z firm, pod kątem najlepszych praktyk stosowanych w danej branży.

Nagroda Frost & Sullivan jest przyznawana corocznie w poszczególnych kategoriach tym firmom, które w swojej branży uzyskały najszybszy wzrost udziałów w rynku.

Firma ASTOR w ciągu ostatnich lat dynamicznie rozwijała sprzedaż systemów MES, uzyskując udział w polskim rynku MES napoziomie 35%.

?Dynamiczny wzrost sprzedaży i jednoczesne zwiększenie udziału w rynku w segmencie systemów klasy MES to zasługa zarówno dobrych rozwiązań informatycznych firmy Wonderware, jak i usług doradczych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i doświadczonych partnerów wdrożeniowych naszej firmy.? – komentuje Jarosław Gracel, product manager systemów MES w firmie ASTOR.

Analitycy Frost & Sullivan wśród głównych czynników sukcesu wskazują również na:

  • spełnienie zróżnicowanych potrzeb wielu branż przemysłu,
  • wysoce konkurencyjną strategię sprzedaży i marketingu,
  • zaawansowane wsparcie techniczne udzielane klientom,
  • sieć certyfikowanych partnerów.

ASTOR promuje w polskim przemyśle systemy MES marki Wonderware zapewniające integrację z pochodzącymi od różnych dostawców, już działającymi w zakładach produkcyjnych, systemami automatyki. Architektura systemu oparta jest na technologii ArchestrA, która umożliwia zintegrowanie z warstwą systemów biznesowych (ERP, MRP, SCM, itp.).

W 2010 roku w segmencie systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems) firma zanotowała 130% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2009.