Magistrala usług przedsiębiorstwa

Typowe środowisko IT przedsiębiorstwa składa się z wielu, często dostarczanych przez różnych producentów, aplikacji i systemów. Wszystkie one współpracują ze sobą wspierając prowadzenie firmy poprzez zarządzanie: surowcami, zamówieniami, dostawami itd.

Jeśli nawet przedsiębiorstwo wybrało podstawowego dostawcę systemu ERP, często w dalszym ciągu korzysta również z aplikacji innych producentów wspierających specyficzne zadania. Systemy takie są niestety drogie, a koszty ich integracji stanowią niejednokrotnie dużą część budżetu działu IT.


  "Nie istnieje jedna definicja produktu ESB, ale obowiązuje zasada, że jest to system, który tworzy jedno źródło współdzielonej informacji, jedno miejsce wyszukiwania i uruchamiania usług"


Coraz powszechniejszą metodą redukcji kosztów integracji jest zastosowanie magistrali usług przedsiębiorstwa ESB (z ang. Enterprise Service Bus), czasami zwaną magistralą integracyjną przedsiębiorstwa EIB (ang. Enterprise Integration Bus). Nie są to magistrale rozumiane jako ścieżki płytki drukowanej, lecz specyficzne aplikacje uruchamiane na redundantnych serwerach, działające jako koncentratory i dystrybutorzy danych.

Systemy zarządzania produkcją, które muszą wymieniać dane z systemami biznesowymi, będą prawdopodobnie wymagały podłączenia do firmowej ESB.

Koncepcja magistral usługowych zakłada, że będą to systemy oparte na otwartych standardach, komunikacji bazującej na komunikatach, mające możliwość routingu komunikatów oraz mechanizmy wyszukiwania usług. Nie istnieje jedna definicja produktu ESB, ale obowiązuje zasada, że jest to system, który tworzy jedno źródło współdzielonej informacji, jedno miejsce wyszukiwania i uruchamiania usług.

Wielu sprzedawców dostarcza systemy ESB, jednak niewiele przedsiębiorstw zbudowało własne systemy ESB bazując na otwartych standardach, skupiając się przeważnie na specyficznych problemach integracyjnych. Kiedy firma wybierze już system ESB, wówczas dział IT stara się, aby wszystkie aplikacje wymieniające dane (w tym również aplikacje zarządzania produkcją) wykorzystywały system ESB, zamiast tworzyć bezpośrednie połączenia między poszczególnymi aplikacjami. Niestety z powodu różnic pomiędzy różnymi systemami ESB interfejs każdej aplikacji musi zostać dostosowany do wybranego systemu ESB.

Przy podłączeniu aplikacji do systemu ESB należy zwrócić uwagę na jego pięć głównych elementów: warstwę transportową, wykrywania serwisów, konwersji komunikatów, warstwę protokołu oraz warstwę danych. Wszystkie warstwy bazują na technologii XML. Nowsze ESB wykorzystują serwisy Web.

Warstwy ESB

Warstwa transportowa obsługuje przesyłanie komunikatów XML między aplikacjami za pośrednictwem wspólnego serwera. Eliminuje to bezpośrednie połączenia między aplikacjami i dostarcza centralny mechanizm zarządzania i nadzoru komunikacji między aplikacjami. Komunikaty HTTP oraz serwisy Javy JMS są otwartym źródłem dla implementacji warstwy transportowej. OPC-UA (www.opcfoundation.org) może zostać standardowym mechanizmem warstwy transportowej magistrali integracyjnej przedsiębiorstwa.

Warstwa wykrywania pozwala aplikacjom na wykrycie serwisów i danych dostarczanych przez ESB. W środowisku IT jest to typowo zadanie serwisów UDDI (www.uddi.org). Warstwa konwersji dostarcza metod zmiany formatu danych aplikacji wysyłającej na format danych aplikacji docelowej. Odbywa się to poprzez transformacje schematów XML z użyciem skryptów XSLT.

Warstwa protokołu definiuje zestaw dopuszczalnych konwersji komunikatów i często bazuje na standardach, takich jak: OAGIS (www.openapplications.org), RosettaNet (www.rosettanet.org) i standardzie operacji produkcyjnych ISA 95.

Warstwa danych definiuje strukturę danych tworzących treść komunikatu. Dla obszaru produkcji najbardziej powszechnymi standardami są ISA 95, zapewniający integrację pomiędzy poziomem zarządzania przedsiębiorstwem a systemami sterowania produkcją w połączeniu ze standardami WBF B2MML (www.wbf.org) i OAGIS BOD (Business Object Documents).

Jeżeli twoja firma nie wybrała jeszcze systemu ESB, upewnij się, że osoby z działu IT odpowiedzialne za opiekę nad aplikacjami dla produkcji będą zaangażowane w jego wybór. Jeśli aplikacje te nie będą kompatybilne z wybranym systemem ESB, to będą musiały zostać zmodyfikowane, co podniesie koszty wdrożenia magistrali usług w twoim przedsiębiorstwie.

ce

Dennis Brandl, dbrandl@brlconsulting.com, jest prezesem firmy konsultingowej BR&L Consulting, zajmującej się przemysłowymi rozwiązaniami z zakresu IT.

Artykuł pod redakcją Pawła Dworaka