Laser z Mazowsza

    W Świerku pod Warszawą ma powstać Mazowiecka Akademia Technologii Nuklearnych (MATN) ? inkubator przedsiębiorczości pomagający firmom wykorzystującym w działalności tzw. wysokie technologie.

    Najważniejszą planowaną inwestycją inkubatora ma być laser najnowszej generacji roboczo nazwany Polfel (na rys. obok wizualizacja urządzenia). Jest to tzw. laser na swobodnych elektronach, pozwalający na wytwarzanie promieniowania ultrafioletowego. Można go wykorzystywać m.in. do bardzo dokładnych pomiarów zanieczyszczeń środowiska, ?fotografowania? pojedynczych komórek oraz bardzo precyzyjnej diagnostyki i terapii nowotworów. Kolejne projekty, nad którymi będą pracowali naukowcy oraz inżynierowie, dotyczą badań nad wykorzystaniem akceleratorów do terapii medycznej i wykrywania niebezpiecznych materiałów (np. na przejściach granicznych).

    MATN ma powstać na 7 hektarach wydzielonych z terenu Instytutu Problemów Jądrowych oraz Instytutu Energii Atomowej. Obiekt ma pomieścić także sale konferencyjne oraz obiekty gastronomiczne i hotelowe. W sumie kompleks będzie zatrudniać do 4 000 osób. Utworzenie parku technologicznego ma kosztować 100 mln zł. Z kolei budowa lasera Polfel może pochłonąć nawet 100 mln EUR.

    Pomysłodawcą projektu jest Instytut Projektów Jądrowych. Źródłem finansowania inwestycji mają być dwa fundusze Unii Europejskiej.