PKB w 2006 r. wyższy niż oczekiwano

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2006 roku o 5,8% ? podał wstępne szacunki Główny Urząd Statystyczny. W 2005 roku wzrost PKB wyniósł 3,5%. Inwestycje w 2006 r. wzrosły o 16,7%, a popyt krajowy o 5,8%. Wartość PKB w cenach bieżących w 2006 roku wyniosła 1046,6 mld zł.

W pierwszym kwartale 2006 roku wzrost PKB wyniósł 5,2%, w II kw. ? 5,5%, a w III kw. ? 5,8%. Wzrost w IV kw. ocenia się między 6,3 a 7,0% Dane o PKB za ostatni kwartał 2006 r. GUS poda w 61 dni po zakończeniu kwartału.

Ministerstwo Finansów podwyższyło ostatnio swoje szacunki prognozowanego wzrostu PKB w bieżącym roku. Resort przewiduje, że wzrost PKB w 2007 roku może wynieść 5,4% wobec 5,1% prognozowanych wcześniej.