Konkurs ASTOR-a na najlepszą pracę dyplomową 2006 rozstrzygnięty

  W ramach działań wspierających edukację, krakowska firma ASTOR, ogłasza co roku konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w oparciu o oferowane przez firmę produkty. Właśnie poznaliśmy kolejnych laureatów konkursu oraz nagrodzone prace.
  W tym roku, po raz pierwszy, w jury konkursu, oprócz przedstawiciela firmy ASTOR, zasiedli reprezentanci zakładów przemysłowych. Miało to na celu bardziej obiektywną ocenę możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań oraz stopień ich innowacyjności.
  ASTOR sp. z o.o., to dystrybutor automatyki, systemów sterowania, oprogramowania, przemysłowych urządzeń transmisji danych oraz robotów przemysłowych. Tematyka prac zakwalifikowanych do konkursu mogła zatem być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych, stanowiskami zrobotyzowanymi, itp.
  Po wnikliwej analizie nadesłanych prac jury w składzie: Stanisław Mostowicz – Energomedia sp. z o.o., Jan Filo – Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA i Michał Januszek – ASTOR (przedstawiciel organizatora konkursu) wyłoniło zwycięzców.
  Nagrody podczas uroczystego finału, który odbył się 28 listopada 2006 r. w Krakowie wręczył Stefan Życzkowski, Prezes firmy ASTOR.
  I miejsce i nagrodę w postaci 3-miesięcznego, płatnego stażu w firmie ASTOR, zdobył Marcin Łukasik z Politechniki Szczecińskiej za pracę "Stanowisko do testowania oprogramowania sterującego przeznaczonego dla sterowników programowalnych PLC".
  II miejsce, nagrodzone voucherem na dowolnie wybrane szkolenie w firmie ASTOR i zestawem podręczników firmy ASTOR, zdobył Adrian Herberg, również z Politechniki Szczecińskiej, za pracę pod tytułem "Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC".
  III miejsce i nagrodę rzeczową w postaci odtwarzacza MP3 zdobył Jacek Plichta z Politechniki Łódzkiej – "Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC".
  Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: innowacyjność rozwiązania, poziom technicznego wykonania pracy, możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce, złożoność rozwiązywanego zagadnienia, mnogość różnych produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów.
  Według jury wszystkie nagrodzone prace rozwiązują konkretne problemy i zawierają propozycje możliwe do wdrożenia.
  Przewodniczący jury, Michał Januszek z ASTORA, zaznacza, że zwycięska praca to praktyczne wykonanie stanowiska do nauki programowania sterowników, współpracy z elementami wykonawczymi oraz poznania zasad tworzenia systemów nadzoru i wizualizacji SCADA. (…) Praca ta stanowi solidną podstawę do praktycznego poznania zagadnień, które dla niejednego automatyka będą stanowiły "chleb powszedni".
  W ramach nagrodzonej pierwszym miejscem pracy dyplomowej, wykonane zostało rzeczywiste stanowisko, którego integralną część stanowi układ pneumatyczny. Układy tego typu są powszechnie wykorzystywane w układach sterowania, w których wymagana jest wysoka niezawodność i gwarancja bezpiecznego działania w środowisku wybuchowym (petrochemia, kopalnia gazu itp.) oraz sterylność (przemysł spożywczy). Z tego powodu umiejętność efektywnego programowania działania układów pneumatyki staje się niezbędna nie tylko dla inżynierów automatyki, ale również informatyków, którzy dla prawidłowego zaprojektowania programu sterującego powinni znać ograniczenia urządzeń wykonawczych, jakimi są m.in. siłowniki.
  Organizator konkursu, ASTOR sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998, co roku ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.
  Więcej na temat warunków uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu na: www.astror.com.pl.