Kolejne strefy powiększone

  Rząd wydał, 30 sierpnia br., rozporządzenie o zmianie granic Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, Wałbrzyskiej SSE „INVEST-PARK”, a także Starachowickiej SSE. Warto przypomnieć, że specjalna strefa ekonomiczna może powiększyć swój obszar, jeśli inwestor stworzy w niej co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub zainwestuje minimum 40 mln euro. W pozostałych przypadkach poszerzenie jednej z podstref musi być równoznaczne ze zmniejszeniem innej strefy lub podstrefy. 
  O 73,9 ha powiększyły się tereny Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiększenie podstrefy w Goleniowie wynika z decyzji Rady Ministrów o zmniejszeniu terenów nieprzydatnych inwestycyjnie Starachowickiej SSE. Utworzono też dwie nowe podstrefy: w Zielonej Górze i Chodzieży. Dokonano tego w związku z wejściem tam dużych inwestorów. Jeśli wszystkie planowane inwestycje zostaną zrealizowane, w latach 2006-2017 r. budżet państwa zarobi na tym około 851 mln zł z podatków! Obecnie powierzchnia K-S SSE wynosi już 542 ha (początkowo było to 400 ha). Szczegóły na: www.controlengpolska.com 
  Extra online 
  Decyzją Rady Ministrów podstrefę w Goleniowie poszerzono o 21,6 ha (dokładnie o taki sam obszar uszczuplono tereny Starachowickiej SSE). Nowa działka podstrefy w Goleniowie leży w sąsiedztwie terenów dotychczasowej podstrefy, 5 km od miasta i 7 km od lotniska. Tereny podstrefy w Goleniowie są zagospodarowane już w 89%, tymczasem wciąż pojawiają się nowi inwestorzy. Aktualnie prowadzone są tam daleko zaawansowane rozmowy z trzema inwestorami, dwoma z Niemiec i jednym z Polski. Firmy te chcą utworzyć w sumie 430 miejsc pracy. Zainwestują łącznie około 10,2 mln euro. 
  Jeden z największych zagranicznych inwestorów w KSSSE – Industrie Cartaire Tranchetti S. p. A (ICT Poland sp. z o. o.) 
  Podstrefa w Chodzieży ma natomiast 16,2 ha. Inwestor, z myślą o którym została utworzona ta podstrefa, to spółka z 90% udziału zachodniego. Jest to firma z branży meblarskiej, która opanowała 10% rynku mebli tapicerowanych w Niemczech. Do 2007 roku firma chce stworzyć 500 nowych miejsc pracy, a docelowo zatrudnić nawet 1 tys. osób. W pierwszym etapie zainwestuje 30 mln zł, a w drugim – 70 mln zł. Produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć w październiku 2006 r. Ponadto, wciąż toczą się negocjacje na temat utworzenia podstrefy w Poznaniu i ściągnięcia na tereny K-S SSE bardzo dużego niemieckiego inwestora. 
  Podstrefa w Zielonej Górze zajmie 36,1 ha. Utworzona została w związku z poważnymi planami inwestycyjnymi polskiej firmy z branży drzewnej. Projekt tej firmy obejmuje stworzenie 600 nowych miejsc pracy i wybudowanie zakładu o wartości 160 mln zł. Obiekt ma być oddany do użytku w 2006 r. 
  Do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” włączono natomiast 99,38 ha gruntów. Włączane grunty położone są we Wrocławiu, Brzegu Dolnym i Krotoszynie. Powierzchnia WSSE wynosić będzie odtąd 745,8 ha. W efekcie korekty granic strefy powstanie 1350 nowych miejsc pracy na terenie WSSE oraz kilkaset w jej otoczeniu. 
  Wrocławską podstrefę powiększono o tereny o powierzchni 19,13 ha, na których firma Wrozamet S.A. (wchodząca w skład grupy Fagor Electrodomesticos i MCC), jeden z największych w Polsce producentów sprzętu gospodarstwa domowego, zamierza rozbudować istniejący zakład. Koncern poniesie w związku z tym nakłady inwestycyjne w wysokości 124 mln zł i docelowo stworzy 1000 nowych miejsc pracy.
  WSSE „INVEST-PARK” z lotu ptaka 
  Nową podstrefę WSSE o powierzchni 43,92 ha utworzono w Brzegu Dolnym. Na jej terenie firma PCC Rokita SA (branża chemiczna) planuje rozbudowę istniejącego zakładu. Wartość planowanej inwestycji to 180 mln zł, zatrudnienie – 50 osób. 
  Druga nowa podstrefa „INVEST-PARK”-u położona jest w Krotoszynie. Jej powierzchnia to ok. 36 ha. Na tym terenie firma Mahle Polska sp. z o.o. planuje rozbudowę istniejącego zakładu, produkującego części do silników spalinowych. Wartość planowanej inwestycji oszacowano na 160 mln zł. W związku z jej realizacją pracę znajdzie 300 osób.