Kobold Instruments – Przepływomierz oscylacyjny do gazów typ DOG

Miernik przepływu do gazów firmy KOBOLD typu DOG stosowany jest do bezkontaktowego pomiaru przepływu gazów. Gaz przepływając przez odcinek rury, napotyka na zwężkę. Przed i za zwężką wykonane są otwory, doprowadzające niewielką ilość medium do bypassu. W kanale przepływowym bocznika znajduje się OSCYLATOR PRZEPŁYWU – komora pomiarowa. Gdy gaz przepływa przez komorę pomiarową, słup gazu w specjalnie ukształtowanym kanale wprawiany jest w drgania, których częstotliwość jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu gazu przez główną rurę. Czujnikiem wykrywającym te drgania jest element termiczny w postaci drutu platynowego.
Zastosowana w tych przepływomierzach metoda pozwala na pomiar przepływu gazów wilgotnych  i zanieczyszczonych – zalecany jest wtedy montaż poziomy przepływomierza, zapewnia duży stosunek przepływu maksymalnego do minimalnego wynoszący 100:1, minimalny spadek ciśnienia (normalnie około 5 mbar). Brak części ruchomych oraz solidne wykonanie zapewniają jego bezawaryjne działanie przez wiele lat. Przepływomierz jest wykonywany w trzech wersjach materiałowych: stal węglowa, żeliwo i stal nierdzewna. Zakresy pomiarowe zaczynają się od 0,2…10 m3/godz, a kończą na zakresie 160…160 000 m3/godz.
Zastosowania:

  • pomiar przepływu biogazu, gazu naturalnego, gazu fermentacyjnego,
  • pomiar przepływu powietrza w instalacjach pneumatycznych,
  • pomiar przepływu innych gazów również w strefach Ex.
www.kobold.pl