Jak stworzyć bezpieczny, 
gwarantujący zdrowie i ochronę środowiska plan

Plan HSE to więcej niż zbiór zasad zapewniających bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska. Znajdziesz tu to, co powinieneś wiedzieć o HSE.

Plan zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska (HSE – ang. Health, Safety and Environment) to kluczowy krok w kierunku ograniczenia ryzyka projektu, wiele firm jednak wciąż nie tworzy go dla każdego projektu. Początkowy wysiłek może być duży, ale zwrot jest ogromny.
Plan HSE to żyjący dokument tworzony przed rozpoczęciem prac projektowych, który dotyczy zakresu wykonywanych prac. Wraz z rozwojem projektu zmienia się zawartość planu.
Menedżerowie projektu powinni otrzymać szczegółowy zakres prac od klienta, wyłuskać z nich odpowiednie informacje HSE, przekazać plan ze wszystkimi rysunkami do zespołu projektowego, przedyskutować plan na wstępnym spotkaniu przed rozpoczęciem prac, opublikować i dbać o plan w miejscu działań, egzekwować wszystkie elementy planu na etapie projektowania i podczas pracy, dokumentować i raportować stan bezpieczeństwa, korygować plan, gdy zmienia się zakres prac, upewniać się, że pracownicy zostali przeszkoleni do wykonywania określonych dla nich zadań. Każdy plan zawiera listę kontrolną niezbędnych elementów – punktów przemywania oczu, wykorzystania materiałów azbestowych lub ołowiu, środków chemicznych znajdujących się w obszarze itd. Uwzględnia różne zagrożenia zależnie od typu wykonywanej pracy – w pobliżu urządzeń elektrycznych lub w zamkniętych przestrzeniach. Głównym celem takiego sposobu planowania jest zmobilizowanie menedżera projektu lub osoby odpowiedzialnej do analizy różnych aspektów pracy przez cały cykl życia projektu.
Zrób to dobrze za pierwszym razem
Po co promować wykorzystywanie planu HSE? W niektórych przypadkach korzystanie z planu HSE może zapobiec tworzeniu martwych zapisów odnośnie do środków ochrony indywidualnej, których wielu pracowników i tak nie używa.
Plan HSE pomaga inżynierom myśleć o napięciu, które występuje na zaciskach urządzeń, z którymi pracują. Jeśli plan powstanie przed rozpoczęciem prac projektowych, inżynierowie zaprojektują panel inaczej. Obwód 480 V umieszczą z dala od panelu. Inżynier sterowania uruchomi obwód za pomocą układu o napięciu bezpiecznym – bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej. To tylko jeden z przykładów pokazujących, w jaki sposób plan HSE ogranicza dodatkową pracę. Jeśli nie pomyślisz o planie przed projektowaniem panelu, może okazać się, że nie będzie miał go kto obsługiwać. Ostatecznie skończy się to na opóźnieniu i poszukiwaniu osoby wyposażonej w środki ochrony indywidualnej. Jeśli wykorzystasz plan do oceny ryzyka przed rozpoczęciem projektu, wyeliminujesz ryzyko i każdy inżynier sterowania będzie mógł wykonywać tę czynność.
To prowadzi do mantry: „Zrób to dobrze za pierwszym razem, bez incydentów”. Plan HSE pozwala ocenić zagrożenia na stanowisku pracy, bez niepotrzebnych opóźnień wynikających z braku odpowiedniego personelu, brakujących środków ochrony indywidualnej oraz bez incydentów i wypadków.
Plan HSE może ujawnić również inne zagrożenia. Inżynier sterowania podczas wizyty w papierni ustalił, że podłoga nie była dawno sprzątana. Otwarcie zasilonego panelu w obecności fruwających skrawków papieru może spowodować pożar lub zajarzenie łuku. Wiele systemów znajduje się w ciasnych miejscach, w pobliżu niebezpiecznych chemikaliów lub instalacji ciśnieniowych.
Jedną z wymówek tłumaczącą brak planu HSE jest nieznajomość wymagań HSE przez klienta i niechęć do poświęcania czasu na tworzenie takiego planu. Chociaż niektórzy klienci mogą nie znać odpowiedzi na Twoje pytania o HSE, większość średnich i dużych przedsiębiorstw będzie tego oczekiwać i doceni, że masz gotowy plan.
Aby przekonać klienta, zacznij od pytań o wymagania HSE niezależne od miejsca wykonywania pracy. Rozważ zobowiązanie klienta do przekazania informacji już na etapie oferty. Standard NFPA 70a określa, że to klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie tych informacji kontrahentowi. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) wymaga od dostawcy zapoznania się z zagrożeniami przed rozpoczęciem pracy, nawet jeśli klient nie dostarczył odpowiednich danych.