Inwestycje EkoFunduszu

  W ostatnich latach wydatki EkoFunduszu na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) stanowiły 25-30% wydatków fundacji ? poinformował prezes EkoFundusz Maciej Nowicki podczas zorganizowanej w Senacie konferencji ?Odnawialne źródła energii ? szanse i bariery?.
  Zdaniem prezesa biomasa jest i będzie w przyszłości największym i najtańszym odnawialnym źródłem energii. Dotychczas EkoFundusz sfinansował budowę 100 kotłowni na słomę oraz odpady drzewne o łącznej mocy 300 MW, przeznaczając na ten cel ponad 120 mln zł.
  W Polsce jest już wiele firm produkujących bardzo dobrej jakości kotły na słomę lub drewno. Zwykle jest to sprzęt na licencji duńskiej, francuskiej i szwajcarskiej. Optymalna wielkość kotłowni to 2-5 MW. Tak wyprodukowana energia cieplna jest znacznie tańsza niż z kotłów węglowych, dlatego polecana jest szczególnie tam, gdzie są duże nadwyżki słomy. Obecnie słoma do kotłowni kosztuje 90-140 zł/t.
  EkoFundusz udziela też dotacji do budowy dużych instalacji do produkcji estrów metylowych, o wydajności powyżej 10 tys. t/rok. Dotacja taka wynosi 200 zł/t estru.
   Nowicki zwrócił też uwagę, że w Polsce dynamicznie rozwija się energetyka wiatrowa, zwłaszcza w paśmie nadmorskim. EkoFundusz udziela dotacji w wysokości 700 tys. zł/MW. Dotychczas zakończono 5 takich projektów, a kolejnych osiem jest rozpatrywanych.
  Nowicki przewiduje, że w 2010 roku łączna moc elektrowni wiatrowych w Polsce przekroczy 1 000 MW.