Do końca 2010 r. 7,5% energii ze źródeł odnawialnych

     Polska powinna do końca 2010 roku uzyskać 7,5% energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym bilansie energetycznym ?poinformował podczas konferencji ?Odnawialne źródła energii ? szanse i bariery? wiceminister środowiska Mariusz-Orion Jędrysek.
    Wiceminister gospodarki Tomasz Wilczak podkreślił, że z programu operacyjnego ?Infrastruktura i środowisko? w latach 2007-2015 na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii przeznaczone zostanie 25 mld euro (środki krajowe i unijne). Wsparciem objęte będzie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE, produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz wdrażanie produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej.
    Ministerstwo gospodarki zakwalifikowało już projekty inwestycyjne związane z OZE na 5,7 mld euro. Są to głównie: fermy wiatrowe, małe elektrownie wodne do 10 MW, elektrociepłownie na biomasę.
    Zachętą dla przedsiębiorców do inwestowania w OZE jest zwolnienie z podatku akcyzowego sprzedaży energii wytworzonej z odnawialnych źródeł.