FO Dębica miała w 2004 roku 94 mln zł zysku

    Firma oponiarska Dębica wypracowała w 2004 roku zysk netto w wysokości 94,0 mln zł (rok wcześniej — 109 mln zł). Przychody spółki zwiększyły się w całym 2004 roku o prawie 9% i sięgnęły 1,39 mld zł. Zwrot z kapitału wyniósł 14,6%. Ubiegłoroczna wartość eksportu Dębicy wyniosła 1,0 mld zł i stanowiła 72% ogółu przychodów ze sprzedaży. Zarząd zwraca uwagę, że udział przychodów z eksportu zwiększał się zwłaszcza w drugiej części roku. W pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży na eksport stanowiły 70% ogółu przychodów. Główne eksportowe rynki sprzedaży opon z Dębicy to: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Rumunia, Węgry i Hiszpania.
    Ubiegłoroczne nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 70 mln zł i były o 7,7% wyższe od notowanych rok wcześniej. W ramach inwestycji zwiększono moce produkcyjne w zakresie produkcji opon do samochodów ciężarowych i osobowych, czyli w najbardziej dochodowym segmencie rynku. Zarząd zwraca także uwagę na dostosowanie istniejących linii produkcyjnych do wytwarzania opon typu high performance — najszybciej rozwijającego się segmentu rynku opon w Europie.
    Firma oponiarska Dębica jest obecnie największą wśród 11 fabryk Good-yeara w Europie i trzecią pod względem wielkości spośród 85 fabryk koncernu na świecie.