Energia to złoto trzeciego tysiąclecia

  Rozwiązania Saia wspierają pozyskiwanie, dystrybucję i efektywne wykorzystanie tego zasobu
  Energooszczędne działanie centrów danych, zakładów produkcyjnych i wszelkiego rodzaju budynków ma coraz większe znaczenie z powodu rosnących kosztów energii i odpowiedzialności ekologicznej. Wyposażenie obiektów w systemy monitorujące i zarządzające zużyciem energii bywa niemałym wyzwaniem, ponieważ trudno znaleźć rozwiązanie zaspakajające wszystkie potrzeby użytkowników i inwestorów. Mimo że na rynku istnieje wiele produktów do pomiaru energii, zazwyczaj nie mają one jednej z kilku istotnych cech, takich jak łatwa obsługa, niewielkie rozmiary, interfejsy komunikacyjne do bezpośredniej analizy danych czy precyzyjny pomiar energii za pomocą zalegalizowanych liczników. Wymienione cechy to najważniejsze atuty liczników energii Saia, stanowiących podstawowy element koncepcji Saia S-Monitoring, kompleksowego rozwiązania wspomagającego podnoszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
  Liczniki energii elektrycznej
  Liczniki energii Saia imponują solidną przemysłową konstrukcją (Swiss Made) i niewielkim rozmiarem, odpowiadającym normom instalacyjnym dla szaf elektrycznych. Połączenie technologii przemysłowej i zwartej konstrukcji z dużym zakresem pomiarowym
  (0,25–6000 A) predestynuje je do wielu zastosowań. Wszystkie urządzenia mają wbudowany mechanizm zliczający oraz wyposażone są w wyjście impulsowe lub interfejs komunikacyjny (S-Bus, M-Bus lub Modbus). Zapewniają one bezpośredni dostęp do istotnych danych pomiarowych, jak energia, prąd, napięcie, moc i współczynnik mocy czynnej (cos φ). Dzięki zgodności z dyrektywą MID urządzenia są zatwierdzone do użytkowania w systemach pomiaru zużycia energii w całej Europie, bez konieczności dodatkowej kalibracji.
  Saia S-Energy – pierwszy krok do zarządzania energią
  Saia S-Energy Manager to kompaktowe urządzenie do zarządzania zużyciem energii elektrycznej i innych mediów. Ma postać dotykowego panelu o przekątnej 5,7 lub 10,4" z wbudowaną przeglądarką WWW, serwerami FTP i WWW oraz łączem Ethernet. Nowa wersja dobrze znanego na naszym rynku rozwiązania została rozbudowana o funkcje umożliwiające monitoring zużycia energii, produkcji energii dostarczanej do sieci oraz konsumpcji innych mediów.
  Nie tylko energia, lecz także woda, ciepło i gaz
  S-Energy Manager odczytuje wartości zużycia energii elektrycznej z liczników wyposażonych w interfejs magistrali S-Bus. Aplikacja rozpoznaje typ licznika, rozróżniając liczniki jednokierunkowe i dwukierunkowe, w przypadku których rejestrowana jest energia zarówno zużyta, jak i dostarczona do sieci. Aby monitorować zużycie innych mediów (gazu, ciepła lub wody) należy liczniki z wyjściem impulsowym podłączyć do koncentratora impulsów
  PCD7.H104SE, który po sieci S-Bus przekazuje dane do panelu S-Energy. Tym sposobem S-Energy Manager może przetwarzać wartości zużycia mediów z liczników różnych producentów.
  Panel S-Energy Manager jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga pracochłonnej konfiguracji, specjalnych narzędzi programistycznych ani zaawansowanej wiedzy. Preinstalowana, polskojęzyczna aplikacja wizualizacyjno-sterująca służy do rejestracji i kontroli zużycia, prezentacji w różnych ujęciach oraz udostępniania danych pomiarowych lokalnie i zdalnie. Aplikacja dostępna jest także na urządzenia mobilne. Dla pracownika działu Facility Management oznacza to ogromne ułatwienie – może kontrolować wszystkie stany liczników bez opuszczania miejsca pracy, nie tracąc czasu na indywidualne odczytywanie stanu liczników zainstalowanych w rozproszonych obiektach. S-Energy Manager ma także funkcję automatycznego wysyłania SMS-ów czy e-maili z raportami (jako załączniki) do zdefiniowanej grupy odbiorców w określonych interwałach czasowych.
  E-Controller do zarządzania zużyciem energii i innych mediów
  E-Controller to nowe urządzenie firmy Saia stworzone specjalnie do monitoringu i zarządzania zużyciem energii oraz innych mediów. Jego specyficzna budowa umożliwia montaż w szafach elektrycznych o standardowych wymiarach, obok liczników energii i innej aparatury elektrycznej. Dzięki ustawieniom domyślnym E-Controller jest gotowy do użycia bez konieczności konfiguracji i programowania – ma wbudowaną aplikację do rejestracji pomiarów, monitorowania i zarządzania zużyciem mediów. Automatycznie wykrywa podłączone za pomocą magistrali S-Bus liczniki energii i koncentratory impulsów PCD7.H104SE (zliczające impulsy np. z wodomierzy czy liczników ciepła i chłodu).
  Oprócz wbudowanych funkcji E-Controller oferuje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki modułowej konstrukcji w urządzeniu można zabudować moduły pamięci i interfejsów komunikacyjnych, które zapewnią komunikację w standardach, takich jak Modbus, MP-Bus, BACnet, LON IP i innych.
  Za pomocą pakietu narzędziowego PG5 można rozszerzać także funkcje wbudowanej w urządzenie aplikacji S-Monitoring, np. w celu dodatkowego opomiarowania i zarządzania zużyciem mediów (dołączając do systemu np. liczniki ciepła po M-Bus bądź analizatorów sieci po Modbus).
  Wspólne cechy opisanych rozwiązań Saia – liczników energii, panelu S-Energy Manager i E-Controllera to elastyczność i otwartość, zapewniające łączenie w większe systemy oraz integrację z systemami MES, ERP czy BI. Dodatkowo wszystkie te urządzenia są bardzo proste w obsłudze i zapewniają stopniowe wdrożenie. Prace mogą być realizowane krok po kroku, bez konieczności ponoszenia początkowych, znaczących wydatków na prace inżynierskie i zwykle skomplikowany system informatyczny. Takie działania dają wymierne efekty już od początku, po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu, a instalacja jest możliwa do rozbudowy w dowolnym, dostosowanym do indywidualnych wymagań tempie. www.sabur.com.pl