Energetyczne Targi Bielskie

W połowie września odbyły się XVIII Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB’05 – największa w kraju promocja światowych osiągnięć w dziedzinie elektroenergetyki.

Spektrum prezentowanych urządzeń, aparatów, maszyn czy technologii obejmuje wszystko to, co do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii jest potrzebne, nie wyłączając  systemów informatycznych czy specjalistycznych pojazdów. Energetycy upodobali sobie wrześniowe spotkania w Bielsku-Białej i gremialnie na nie przyjeżdżają. Organizatorzy stworzyli dogodną płaszczyznę promocyjną dla elektroenergetyki znając jej potrzeby i oczekiwania od podszewki, co ułatwiło Wystawcom nawiązanie kontaktów handlowych z inwestorami. Pozyskiwanie specjalistów, jak również decydentów inwestycyjnych do uczestnictwa w targach stanowi swoistą formę organizacyjną, mającą na celu wzrost efektywności działania komercyjnego.
Wśród wystawców znaczący jest udział firm zagranicznych oraz polskich oddziałów dużych, międzynarodowych koncernów. I to bezsprzecznie znajduje odzwierciedlenie w „fenomenie” bielskich targów w okresie stagnacji ruchu wystawienniczego w Polsce.
Niewątpliwie niemałym powodem do satysfakcji dla wystawców była bardzo duża frekwencja zwiedzających stoiska specjalistów. Organizatorzy z dumą mówili o wzrastającej co roku liczbie wystawców (tym razem było ich 525) oraz powierzchni ekspozycyjnej (przekroczono 17 tys. m2).
Coraz liczniej targi odwiedzają goście z zagranicy – energetycy ze Słowacji, Czech, Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz krajów Europy Zachodniej. W końcu z Bielska-Białej do Budapesztu, Bratysławy, Wiednia czy Pragi jest tak samo blisko, jak do Warszawy. Pojawili się ponadto wystawcy z drugiej półkuli – Amerykanie i Kanadyjczycy.
Rok w rok emocje wzbudzają wyniki konkursu na najnowocześniejszy produkt. W tym roku nie mogło być inaczej, kiedy prof. Wiesław Seruga ogłosił werdykt Komisji Konkursowej. Listę zwycięzców można znaleźć w internetowej wersji tego artykułu.
Wyjątkowy charakter bielskich targów polega nie tylko na prezentowaniu myśli i wyrobów na stoiskach targowych czy w salach sympozjalnych, ale przed wszystkim na gromadzeniu się energetyków (specjalistów, a przy tym potencjalnych inwestorów) wokół zagadnień innowacyjnych, charakteryzujących modernizację polskiej elektroenergetyki. Wystawcy mają kontakt z najnowszymi osiągnięciami światowymi w dziedzinie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.
Opracowała: Katarzyna Anna Owsianna