Endress+Hauser Polska sp. z o.o. – Prosonic S: przetwornik poziomu z menu w języku polskim

Endress+Hauser Polska rozszerza funkcjonalość ultradźwiękowego układu pomiarowego Prosonic S.

Przetwornik jest już dostępny – jako pierwszy narynku krajowym – z lokalnym, kontekstowym panelem operatorsko – odczytowym w języku polskim. Znakomicie ułatwia to pracę służbom utrzymaniaruchu na obiekcie automatyki.

Zadania układu pomiarowego Prosonic S:

  • bezkontaktowy pomiar poziomucieczy, past, szlamów i materiałów sypkich;
  • pomiar przepływu objętościowego na kanałach otwartych i przelewach;
  • sterowanie pompami, czyszczeniem krat isit, zaworami, klapami itd.;
  • współpraca z zewnętrzną stacją poboru próbekcieczy.

www.pl.endress.com