Astor sp. z o.o. ? Polska wersja językowa pakietu ActiveFactory 9.2

W dobie coraz mocniejszej konkurencji na rynku przedsiębiorstwa produkcyjne mają świadomość, że liczy się dostęp do każdej informacji z produkcji 24 godziny na dobę, 7 dniw tygodniu, a precyzyjne dane i brak zakłóceń spowodowanych błędami ludzkimi to trafniejsze decyzje inwestycyjne i technologiczne.

Oprogramowanie Active Factory taką możliwość stwarza. Pozwala ono bowiem każdemu z pracowników na dokonywanie samodzielnej, zdalnej analizy danych historycznych z poszczególnych procesów produkcyjnych oraz umożliwia udostępnienie analiz wszystkim zainteresowanym.

System ? oparty na technologiach internetowych, dostępny z poziomu przeglądarek ? jest wydajny i prosty w użyciu. Raporty, trendy oraz zestawienia tworzone w Active Factory mogą stanowić integralną część portalu informacyjnego Wonderware Information Server. Portal ten może dostarczać szereg informacji ważnych z punktu widzenia prowadzenia produkcji, takich jak: raporty, alarmy, ekrany synoptyczne, główne zestawienia wskaźników KPI (Key Performance Indicators), analizy statystyczne i wydajnościowe.

Active Factory zintegrowany jest z Microsoft Office, dzięki czemu dane mogą być pobierane, a później analizowane w programie Microsoft Excel lub użyte do stworzenia raportów za pomocą programu Microsoft Word. Dla osób korzystających jedynie z przeglądarek internetowych przygotowane raporty lub wykresy mogą zostać opublikowane i udostępnione na portalu Wonderware Information Server.

Zestaw narzędzi klienckich Active Factory w polskiej wersji językowej umożliwia analizę i tworzenie raportów z danych pochodzących z bazy danych Wonderware Historian. Bez głębokiej znajomości zagadnień związanych z bazami danych i języka SQL użytkownicy mogą samodzielnie przygotować raporty, wyświetlać przebiegi trendów, odczytywać dane tabelaryczne.

www.astor.com.pl