Emerson Process Management dostawcą dla BP

    Emerson Process Management i BP International Ltd., jeden z największych producentów ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych, ogłosiły podpisanie kontraktu, na mocy którego Emerson został głównym dostawcą automatyki w projekcie modernizacji starzejących się systemów automatyki. Patrick E. Gower, wiceprezes BP ds. rafinerii na obszar Stanów Zjednoczonych tak uzasadnił wybór: – W wyniku wnikliwej oceny rynku podaży i dostępnych technologii BP podjęło strategiczną decyzję wprowadzenia inteligentnych urządzeń pomiarowych i cyfrowych systemów Emersona do swoich rafinerii. Potężne narzędzie, jakim jest sprawdzony system DeltaV, technologia Plant- Web oraz korzystna oferta, przesądziły o wyborze Emersona jako dostawcy i ustanowiły nowy poziom odniesienia dla tego rodzaju projektów.