Usługi inżynierskie najbardziej poszukiwane na rynkach wschodzących

  Usługi inżynierskie stanowią obecnie 2% światowego PKB, a do 2020 roku staną się jednym z największych segmentów na światowym rynku usług ? wynika z opublikowanego w połowie sierpnia studium firmy konsultingowej Booz Allen Hamilton. Usługi inżynierskie to całość usług związanych z projektowaniem, tworzeniem technik i technologii produkcji, planowaniem i samą produkcją.
  Zapotrzebowanie na te usługi wiąże się z dwoma zjawiskami: outsourcingiem i offshoringiem ? można przeczytać w studium Booz Allen Hamilton, wykonanym dla National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) ? indyjskiej izby handlowo-przemysłowej branży teleinformatycznej.
  Outsourcing to zlecanie działalności, która nie jest podstawową dziedziną przedsiębiorstwa, innym wyspecjalizowanym firmom. Offshoring jest przenoszeniem części działalności firmy, np. produkcji na inny rynek, charakteryzujący się zwykle mniejszymi kosztami własnymi.
  Produkcja i usługi przenoszone są najczęściej do Indii i Chin. Jednak ze względu na stabilność polityczną i gospodarczą zaczynają z nimi rywalizować kraje Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których czołową pozycję zajmuje Polska. Przenoszenie to będzie trwało przynajmniej do 2020 roku.
  Branże, w których wartość usług inżynierskich będzie najszybciej rosła, to przemysł motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i teleinformatyczny, usługi, przemysł elektromaszynowy i budowlany.
  Według raportu rynek usług inżynierskich miał w 2004 roku wartość 750 mld USD. Do 2020 roku jego wartość wzrośnie do 1,11 bln USD. W 2004 roku największy udział w rynku usług inżynierskich miały usługi związane z przemysłemelektronicznym i teleinformatycznym ? 30%. Nieco mniejszy był udział tych usług na rynku motoryzacyjnym ? 19%, lotniczym ? 8%, rynku i usługowym ? 3%.
  Źródło: PAP