Elmark Automatyka – Uniwersalne światłowody wielomodowe firmy POFC

Światłowód jednomodowy jest idealny do przesyłania danych na znaczne odległości ze względu na małe tłumienie jednostkowe oraz praktyczny brak występowania dyspersji przesyłanych impulsów świetlnych. Jednak aby komunikacja odbywała się w sposób niezakłócony, musi występować bardzo dobre dopasowanie pomiędzy źródłem sygnału a światłowodem. Niektóre zastosowania wymagają częstego przepinania przewodów, co w przypadku światłowodu jednomodowego stwarza pewne problemy w postaci pogarszającego się z czasem kontaktu. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie światłowodów wielomodowych, które potrafią służyć jako medium transmisji dla wielu pakietów danych jednocześnie oraz nie są tak wrażliwe na jakoś połączenia źródło impulsów?światłowód. Wiązka światła transmitowana jest pod różnymi kątami, dlatego też sygnał pochodzący z transmitera może zawierać się w pewnym kącie, zwanym aperturą numeryczną.
Firma Elmark Automatyka oferuje bogaty wybór kabli światłowodowych wielomodowych firmy Prime Optical Fiber Corporation (POFC). Przewody to patchcordy o określonej długości od 1 do 20 m., w różnych konfiguracjach ze złączami: ST, SC, FC i LC prostymi (PC) lub kątowymi (APC). Zastosowane światłowody charakteryzują się dobrymi parametrami technicznymi dla długości fali 1300 nm:
? tłumienność jednostkowa: poniżej 0,8 dB/km;
? aperturą numeryczną: 0,2?0,015 (11,5°) dla światłowodu MM50 oraz 0,275?0,015 (16°) dla MM62.6.
Przykładem zastosowania światłowodów wielodomowych jest budowa w przemysłowych sieciach komunikacyjnych redundantnej struktury opartej na switchach Ethernet firmy MOXA z serii EDS, mających wbudowane nadajniki i odbiorniki linii światłowodowej wraz z protokołem Turbo Ring z bardzo krótkim czasem rekonfiguracji sieci poniżej 20 ms. Zapewnia to niezawodność linii produkcyjnych i  innych wrażliwych punktów przemysłowych. www.elmark.com.pl