Dynamic Rack Control

Dynamic Rack Control" wykorzystuje technikę radiową Radio Frequency Identification (RFID) i umożliwia stałą i pełną inwentaryzację centrum obliczeniowego. Dzięki temu administratorzy otrzymują w czasie rzeczywistym przegląd wolnych i zajętych jednostek.  
 
W celu optymalnego wykorzystania pojemności swoich centrów obliczeniowych, administratorzy zdani są na aktualne i niezawodne informacje o liczbie i pozycji serwerów. "Dynamic Rack Control" wykorzystuje technikę radiową Radio Frequency Identification (RFID) i umożliwia stałą i pełną inwentaryzację centrum obliczeniowego. Dzięki temu administratorzy otrzymują w czasie rzeczywistym przegląd wolnych i zajętych jednostek.    
Precyzyjne i aktualne informacje są podstawą wszystkich procesów planowania i podejmowania decyzji. To dotyczy także planowania pojemności w centach obliczeniowych. Firma Rittal, jeden z czołowych producentów efektywnych infrastruktur IT, poprzez "Dynamic Rack Control" opracowała rozwiązanie, zapewniające administratorom przegląd w czasie rzeczywistym wszystkich wolnych i zajętych jednostek ich centów obliczeniowych. Na każdą jednostkę przypadają trzy transpondery RFID, identyfikujące serwer podczas montażu w szafie. W ten sposób dokładna lokalizacja każdego serwera jest rejestrowana i dokumentowana w sposób bezkontaktowy.
Na pasywnych transponderach RFID można zapisywać parametry dla umieszczonych w szafie komponentów. W ten sposób administratorzy otrzymują oprócz przeglądu wolnych pojemności dodatkowe informacje np. o zamontowanej mocy elektrycznej. To ułatwia uwzględnianie dostępnego na szafę zasilania prądem i mocy chłodzenia podczas planowania pojemności i pomaga uzyskać optymalne wyposażenie. Tak zredukowany nakład na Asset-Management w centrum obliczeniowych powoduje znacznie obniżenie kosztów.
Dynamic Rack Control można podłączać do sieci czujników CMC-TC (Computer Multi Control Top Concept) firmy Rittal. Informacje o położeniu serwerów mogą być łączone z danymi dotyczącymi parametrów fizycznych wcentrum obliczeniowym, jak temperatura i wilgotność. Złącze do oprogramowania zarządzania infrastrukturą RiZone firmy Rittal umożliwia oprócz tego administrowanie bezpośrednio z programu lub Microsoft System Center Operations Manager.
Rittal Sp. z o.o
www.rittal.pl